Maatschappelijke betrokkenheid en vooruitdenken zitten in ons DNA

Verantwoord vermogensbeheer is prioriteit nummer één bij a.s.r. real estate. Wat ons betreft kun je alleen rendementen voor de lange termijn garanderen wanneer objecten duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers en samenleving. Onze focus ligt daarom op duurzame waardeontwikkeling van vastgoed en agrarische grond. Op deze manier dragen we bij aan een leefbare samenleving - voor nu en voor toekomstige generaties. Wij richten ons op vier pijlers.

Planet: actieve bijdrage aan klimaat en maatschappij

We willen een positieve impact maken op natuur, maatschappij en klimaat. Dit doen wij door de CO2-uitstoot te verlagen, de energietransitie te versnellen, het afval- en waterverbruik te verminderen en onze portefeuilles Paris Proof en klimaatadaptief te maken.

Property: duurzame vastgoedportefeuilles

Gezonde, leefbare omgevingen vragen om duurzaam vastgoed. Daarom wordt bestaand vastgoed zoveel mogelijk verduurzaamd, en aan nieuwbouw stellen we hoge kwaliteitseisen. Duurzaamheid komt ook terug bij de landbouwgrond en landgoederen die wij beheren. Hier doen we aan duurzaam bodem- en bosbeheer.

Partners: samenwerken met duurzame partners in langetermijnrelaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen. We zetten in op langetermijnrelaties met duurzame partners, huurders en pachters. Zo optimaliseren we de gebruikskwaliteit en duurzaamheid van vastgoed en agrarische grond. Daarnaast streven we naar tevreden huurders en pachters.

People: tevreden medewerkers

We vinden het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever zijn. We geven prioriteit aan het welzijn van onze medewerkers en moedigen hen aan om hun volle potentieel te benutten. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen bij a.s.r. real estate volop betrokken is en bewust is van zijn of haar eigen rol in het bijdragen aan de MVO-doelstellingen.

Voorbeeldkaart

Beter inzicht in klimaatrisico’s dankzij doorontwikkeling Climate Risk Monitor

In 2021 ontwikkelden wij de Climate Risk Monitor. Hiermee brengen we de klimaatrisico’s voor vastgoed in beeld. Deze tool is onlangs doorontwikkeld.

Meer informatie
20220831 ASR Joniisraeli 005 ER5 0873 Kopie

Slim vastgoed verduurzamen tot 2050 - vijf transitie-opgaven

Alle gebouwen moeten in 2050 meer circulair, energie efficiënt, gezond, klimaatadaptief en duurzaam zijn. Dat zijn vijf verschillende transitiegebieden. Hoe voorkom je dat elk gebouw vijf keer verbouwd moet worden?

Meer informatie
GRESB Logo

Vijf sterren van GRESB voor winkel-, woning- en kantorenfonds van a.s.r. real estate

Het winkel-, woning-, en kantorenfonds behoort met deze maximale score tot de 20% duurzaamste GRESB-fondsen.

Meer informatie
Rick Fadyan En Ronald Op De Boerderij Foto Door Rianne Lachmeijer

Deze boer verandert: 'Het kan ook in je voordeel werken'

Rentmeester Ronald Kramer en portefeuillemanager Fadyan Pronk en boeren Tonny en Rick Berends spraken met Change Inc. Ze bespreken hoe samenwerking en een combinatie van kortingen en subsidies boeren kunnen helpen om de problemen te lijf te gaan.

Meer informatie
winkelcentrum TREF Middelburg ASR Dutch Prime Retail Fund (2)

Winkelcentrum uit jaren ’70 ontvangt BREEAM-NL Excellent certificaat

a.s.r. real estate ontving recent het BREEAM-NL In-Use Excellent certificaat voor winkelcentrum TREF in Middelburg. Een uitzonderlijke prestatie omdat het winkelcentrum gebouwd werd in de jaren ’70.

Meer informatie
Pixabay Eiffel Tower G59316b1f3 1920

Routekaart naar Paris Proof: onze route naar een CO2-neutrale portefeuille in 2045

Met onze investeringen proberen we een positief effect te hebben op de natuur, de maatschappij en het klimaat – voor nu en toekomstige generaties.

Meer informatie