Maatschappelijke betrokkenheid en vooruitdenken zitten in ons DNA

Wat ons betreft zijn rendementen voor de lange termijn alleen te garanderen wanneer objecten duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers en de samenleving. Met onze investeringen willen we daarom een positief effect hebben op de natuur, de maatschappij en het klimaat – voor nu en voor toekomstige generaties. Wij investeren in lange termijn relaties met onze partners, pachters en huurders én we investeren met impact door bij te dragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen. Om dit te waarborgen, zijn ESG en impact investing een geïntegreerd onderdeel van ons bedrijf.

Terugdringen van de CO²-uitstoot

We streven naar een CO²-neutrale portefeuille waarmee we een positieve impact kunnen maken. Zo hebben we in 2020 het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council ondertekend, waarmee we ons inzetten voor een CO2-neutrale portefeuille in 2045. Dit is niet alleen een belofte voor de toekomst – wij zijn hier nu al mee bezig. We doen dit door de CO²-uitstoot te verlagen, de energietransitie te versnellen, zuinig met grondstoffen om te gaan en ons aan te passen aan klimaatverandering. We gaan bewust om met afval en water. We leggen, waar mogelijk, zonnepanelen op gebouwen. We laten ons adviseren door ecologen, zodat wij op de juiste wijze investeren in het herstel en bevorderen van lokale ecosystemen. Ook hebben we op diverse gebouwen groene daken en bijenkassen geplaatst. Zo werken we aan een toekomstbestendige en klimaatadaptieve vastgoedportefeuille.   

Positieve impact maken op de maatschappij

We maken een positieve impact hebben op de maatschappij en creëren een fijne, leefbare omgeving voor onze pachters, huurders en werknemers. We investeren daarom bijvoorbeeld in passende en betaalbare huisvesting. Daarnaast besteden we extra aandacht aan woningen voor senioren, zodat deze goed aansluiten bij woonwensen en de doorstroom op de woningmarkt gestimuleerd kan worden. Maar we investeren ook in deelvervoer, om duurzame mobiliteit te stimuleren. Hiermee faciliteren wij niet alleen de behoeften van onze huurders, maar verlagen we ook nog eens CO²-uitstoot in de keten.  

Als werkgever hechten we veel waarde aan het welzijn van onze medewerkers en stimuleren we het benutten van ieders potentieel. Zo wordt er jaarlijks minimaal 1% van de jaarsalarissen besteed aan training en ontwikkeling en minimaal 1% aan duurzaam werkgeverschap. 

Compliant met sustainability regulations

In overeenstemming met onze missie ‘investeren met eeuwigheidswaarde’, geloven wij dat duurzaamheid een belangrijke factor is in onze langetermijnstrategie. Om onze strategische doelstellingen te kunnen bereiken, beschikken wij over een specifiek kader voor duurzaam bestuur. We nemen deel aan sector-brede duurzaamheidsalternatieven en benchmarks, zoals GRESB. Daarnaast zoeken we constant de samenwerking op met partners en delen kennis en ervaring. Wij geloven dat je maatschappelijk verantwoord ondernemen niet alleen doet. Met elkaar kunnen we écht impact maken en stappen zetten in de sector. 

Op deze slide wordt getoond Voorbeeldkaart.

Beter inzicht in klimaatrisico’s dankzij doorontwikkeling Climate Risk Monitor

In 2021 ontwikkelden wij de Climate Risk Monitor. Hiermee brengen we de klimaatrisico’s voor vastgoed in beeld. Deze tool is onlangs doorontwikkeld.

Meer informatie
Op deze slide wordt getoond 20220831 ASR Joniisraeli 005 ER5 0873 Kopie.

Slim vastgoed verduurzamen tot 2050 - vijf transitie-opgaven

Alle gebouwen moeten in 2050 meer circulair, energie efficiënt, gezond, klimaatadaptief en duurzaam zijn. Dat zijn vijf verschillende transitiegebieden. Hoe voorkom je dat elk gebouw vijf keer verbouwd moet worden?

Meer informatie
Op deze slide wordt getoond GRESB Logo.

Vijf sterren van GRESB voor winkel-, woning- en kantorenfonds van a.s.r. real estate

Het winkel-, woning-, en kantorenfonds behoort met deze maximale score tot de 20% duurzaamste GRESB-fondsen.

Meer informatie
Op deze slide wordt getoond Rick Fadyan En Ronald Op De Boerderij Foto Door Rianne Lachmeijer.

Deze boer verandert: 'Het kan ook in je voordeel werken'

Rentmeester Ronald Kramer en portefeuillemanager Fadyan Pronk en boeren Tonny en Rick Berends spraken met Change Inc. Ze bespreken hoe samenwerking en een combinatie van kortingen en subsidies boeren kunnen helpen om de problemen te lijf te gaan.

Meer informatie
Op deze slide wordt getoond winkelcentrum TREF Middelburg ASR Dutch Prime Retail Fund (2).

Winkelcentrum uit jaren ’70 ontvangt BREEAM-NL Excellent certificaat

a.s.r. real estate ontving recent het BREEAM-NL In-Use Excellent certificaat voor winkelcentrum TREF in Middelburg. Een uitzonderlijke prestatie omdat het winkelcentrum gebouwd werd in de jaren ’70.

Meer informatie
Op deze slide wordt getoond Pixabay Eiffel Tower G59316b1f3 1920.

Routekaart naar Paris Proof: onze route naar een CO2-neutrale portefeuille in 2045

Met onze investeringen proberen we een positief effect te hebben op de natuur, de maatschappij en het klimaat – voor nu en toekomstige generaties.

Meer informatie