Maatschappelijke betrokkenheid en vooruitdenken zitten in ons DNA

Verantwoord vermogensbeheer is prioriteit nummer één bij a.s.r. real estate. Wat ons betreft kun je alleen rendementen voor de lange termijn garanderen wanneer objecten duurzaam aantrekkelijk zijn voor gebruikers en samenleving. Onze focus ligt daarom op duurzame waardeontwikkeling van vastgoed en agrarische grond. Op deze manier dragen we bij aan een leefbare samenleving - voor nu en voor toekomstige generaties. Wij richten ons op vier pijlers.

Planet: actieve bijdrage aan klimaat en maatschappij

We willen een positieve impact maken op natuur, maatschappij en klimaat. Dit doen wij door de CO2-uitstoot te verlagen, de energietransitie te versnellen, het afval- en waterverbruik te verminderen en onze portefeuilles Paris Proof en klimaatadaptief te maken.

Property: duurzame vastgoedportefeuilles

Gezonde, leefbare omgevingen vragen om duurzaam vastgoed. Daarom wordt bestaand vastgoed zoveel mogelijk verduurzaamd, en aan nieuwbouw stellen we hoge kwaliteitseisen. Duurzaamheid komt ook terug bij de landbouwgrond en landgoederen die wij beheren. Hier doen we aan duurzaam bodem- en bosbeheer.

Partners: samenwerken met duurzame partners in langetermijnrelaties

Maatschappelijk verantwoord ondernemen doe je niet alleen. We zetten in op langetermijnrelaties met duurzame partners, huurders en pachters. Zo optimaliseren we de gebruikskwaliteit en duurzaamheid van vastgoed en agrarische grond. Daarnaast streven we naar tevreden huurders en pachters.

People: tevreden medewerkers

We vinden het belangrijk om een aantrekkelijke werkgever zijn. We geven prioriteit aan het welzijn van onze medewerkers en moedigen hen aan om hun volle potentieel te benutten. Daarnaast zorgen we ervoor dat iedereen bij a.s.r. real estate volop betrokken is en bewust is van zijn of haar eigen rol in het bijdragen aan de MVO-doelstellingen.

20210617 ASR Mariahout Joniisraeli 039 DJI 0574

a.s.r. gaat boeren belonen voor duurzame bedrijfsvoering

Wij belonen boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Boeren kunnen een korting ontvangen van 5 tot 10% op de canon, wanneer zij hun grond duurzaam beheren. Met deze nieuwe stap wil a.s.r. de duurzaamheidstransitie versnellen.

Meer informatie
Dak Kantoor Daalsesingel

Bouwen aan een klimaatadaptieve portefeuille op basis van data

Hitte, droogte, overstroming en extreme neerslag. De vier klimaatrisico’s voor Nederland. a.s.r. real estate heeft deze risico’s voor de portefeuille inzichtelijk en neemt maatregelen.

Meer informatie
Winkelcentrum Tref In Middelburg Artist Impression

Inzet op de klimaatdoelen van Parijs: herontwikkeling winkelcentrum TREF

Door de herontwikkeling van winkelcentrum TREF in Middelburg is het energieverbruik van het complex met ongeveer 60% gedaald. Voor het ASR Dutch Prime Retail Fund is het project een stap in de richting van een Paris-proof convenience-portefeuille.

Meer informatie
20210617 ASR Mariahout Joniisraeli 040 DJI 0579

Klimaat-slim boeren

Wij willen boeren in staat stellen om hun ondernemingsdoelen te bereiken binnen de kaders van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen hebben we vertaald onder de principes van klimaat-slim boeren.

Meer informatie
Daalsesingel Kantoor Verduurzaming ASR Dutch Mobility Office Fund

Verduurzaming kantoor Daalsesingel goed voor het klimaat

Inzicht in de negatieve effecten van klimaatverandering is essentieel om voorbereid te zijn op de impact die klimaatverandering heeft, nu en in de toekomst. Het ASR Dutch Mobility Office Fund heeft dit inzicht en neemt waar het kan nu al maatregelen.

Meer informatie