Investeren met impact voor de maatschappij

Wij focussen op het vergroten van onze positieve maatschappelijke impact. Sinds 2020 maken we de maatschappelijke impact van onze fondsen meetbaar. Dit inzicht heeft geleid tot getoetste en geaccrediteerde impact investing-strategieën.

Wat is impact investing?

Een veelgebruikte definitie van een impact investering is die van de Global Impact Investment Network (GIIN), die overlap heeft met de definitie voor impact investing van INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles). a.s.r. real estate baseert haar definitie van impact investing hierop. Deze luidt als volgt:

'Investeringen met de intentie om naast een financieel rendement positieve, meetbare sociale en/of ecologische impact te genereren.'

Daarbij zijn de volgende uitgangspunten leidend:

  1. Intentionaliteit: de intentie om een ​​positieve sociale of ecologische impact te genereren met investeringen.
  2. Meetbaarheid: de inzet om de sociale en ecologische prestaties en voortgang van onderliggende beleggingen te meten en te rapporteren, waarbij transparantie en verantwoording worden gegarandeerd.
  3. Additionaliteit: het positieve effect zou zonder de investering niet zijn opgetreden.

Onze impact investeringsstrategieën

Al onze fondsen investeren met het doel een positieve maatschappelijke bijdrage te leveren. In 2020 is de maatschappelijke bijdrage van zowel het ASR Dutch Science Park Fund en het ASR Dutch Core Residential Fund gedefinieerd, gekwantificeerd en inzichtelijk gemaakt. Deze fondsstrategieën hebben een "reasonable assurance" verklaring ontvangen van fondsaccountant KPMG. De fondsactiviteiten worden hiermee officieel gezien als "impact investing". De fondsen dragen bij aan de kwaliteit van science park ecosystemen en de toename van betaalbare huurwoningen in Nederland.