Disclaimer

De informatie op dit deel van onze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Deze website bevat marketing materiaal.

Beleggen in een van de a.s.r. real estate fondsen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw geld verliezen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
U dient uw beleggingsbeslissing te nemen op basis van alle karakteristieken en risico’s van het desbetreffende fonds, zoals geformuleerd in de prospectus en de Essentiële-informatiedocument (Eid) en het Key Information Document (KID/EID).
Meer informatie over duurzaamheid kunt u raadplegen via: https://asrrealestate.nl/sustainability-related-disclosures

Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen, begrepen en deze accepteert. Ik heb de disclaimer gelezen en begrepen.

Afwijzen

Het landbouwgrondfonds met een sterke duurzaamheidsambitie

€ 2

miljard

Fondsomvang

38.000

hectares

Land

2700+

Contracten

> 20

jaar

Looptijd contracten

ASR Dutch Farmland Fund

Het ASR Dutch Farmland Fund investeert in landbouwgronden in Nederland. Het fonds faciliteert agrarische ondernemers in grondzaken, focust op klimaat-slim boeren en biedt institutionele investeerders een stabiel rendement in combinatie met een uniek diversificatie-effect. De portefeuille van het ASR Dutch Farmland Fund is in meer dan een eeuw opgebouwd. Het fonds heeft een sterke focus op langetermijnwaardecreatie, voor zowel investeerders als agrarische ondernemers. De aankomende jaren groeit het fonds door, mede door verduurzaming en successie binnen de agrarische sector.

a.s.r. real estate en ESG

Klimaat-slim boeren

Als vermogensbeheerder in de agrarische sector willen wij boeren in staat stellen om hun ondernemingsdoelen te bereiken binnen de kaders van onze duurzaamheidsdoelstellingen. Deze doelstellingen hebben we vertaald onder de principes van klimaat-slim boeren waarbij we ons inzetten voor een sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft.

Lees meer
20210617 ASR Mariahout Joniisraeli 040 DJI 0579
  • Met meer dan 125 jaar ervaring in beheer van landbouwgronden is a.s.r. real estate een ervaren partij. Wat ooit begon met de aankoop van een stuk landbouwgrond in Noord-Holland, is inmiddels uitgegroeid tot het grootste private bezit aan landbouwgrond in Nederland. Ook wereldwijd behoort het fonds tot de top.

  • Een groen portfoliobeleid gericht op klimaat-slim boeren, actief rentmeesterschap en lange contracten verzekeren een portefeuille van hoge kwaliteit en bovendien voorspelbare geïndexeerde cash flow voor institutionele investeerders. Investeringen in landbouwgrond hebben een zeer kleine samenhang met andere beleggingscategorieën. Met deze karaktereigenschap bewijzen beleggingen in landbouwgrond hun waarde binnen een gediversifieerde investeringsportefeuille.

  • Een vitaal landelijk gebied is voor agrarische sector essentieel. Het ASR Dutch Farmland Fund zet zich in om het belang hiervan bij lokale, provinciale en landelijke bestuurders onder de aandacht te brengen. Er wordt actief ingezet op klimaat-slim boeren en daarnaast wordt er intensief samengewerkt met boeren om duurzame initiatieven op te nemen in hun reguliere bedrijfsvoering. Er is in het bijzonder aandacht voor duurzaam bodembeheer, biodiversiteit en het verminderen van de CO2-uitstoot.

  • De Europese Commissie wil met het Sustainable Finance Action Plan de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

    Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

    SFDR verklaring

Dit team kan u alles vertellen over dit fonds

Dit is een foto van Dick van den Oever.

Dick van den Oever

fund director

Dick is fund director van het ASR Dutch Farmland Fund. Hij is eindverantwoordelijk voor het landelijk vastgoedfonds bij a.s.r. real estate. Ook is hij MT-lid van a.s.r. real estate.

Neem contact op
Dit is een foto van Fadyan Pronk.

Fadyan Pronk

fund manager & head of portfolio management

Fadyan is fund manager en head of portfolio management van het ASR Dutch Farmland Fund. Fadyan is verantwoordelijk voor het fund- en portefeuillemanagement van landelijk vastgoed.

Neem contact op
Dit is een foto van Jerry Smith.

Jerry Smith

fund controller

Jerry is fund controller van het ASR Dutch Farmland Fund. Jerry is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van het landelijk vastgoedfonds.

Neem contact op

Over het team

Het ASR Dutch Farmland Fund wordt geleid door een toegewijd en ervaren Fund Management Team, dat bestaat uit een fund director, fund manager, portefeuille manager en fund controller. Een team van rentmeesters, rentmeester assistenten, portfolio managers en property managers is verantwoordelijk voor de aan- en verkopen, exploitatie en beheer van de portefeuille. Het hele team is in-house en volledig toegewijd aan het landelijk vastgoedfonds, om onze investeerders en pachters optimaal te bedienen.