03 april 2022 | 3 min.

Routekaart naar Paris Proof: onze route naar een CO2-neutrale portefeuille in 2045

Met onze investeringen proberen we een positief effect te hebben op de natuur, de maatschappij en het klimaat – voor nu en toekomstige generaties. Dit willen we bereiken door de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de energietransitie te versnellen, zuinig met grondstoffen om te gaan en ons aan te passen aan klimaatverandering. Dit moet leiden tot een klimaatadaptieve portefeuille die Paris Proof is in 2045. Voor onze fondsen hebben we data gedreven routekaarten gemaakt die ons de weg wijzen naar Parijs. 

Vijf jaar eerder dan gepland de doelstellingen voor Paris Proof halen

De uitstoot van broeikasgassen is de afgelopen decennia gestaag toegenomen, wat heeft geleid tot wereldwijde temperatuurstijgingen. De vastgoedsector is verantwoordelijk voor een groot deel van de uitstoot van broeikasgassen en levert een grote bijdrage aan de opwarming van de aarde. Om dit te verminderen heeft a.s.r. real estate het Paris Proof Commitment van de Dutch Green Building Council ondertekend.

In Nederland verloopt de energietransitie op dit moment te langzaam. Dat leidt ertoe dat klimaatgerelateerde incidenten, zoals overstromingen en het hitte-eilandeffect, steeds vaker voorkomen. Wij hebben onszelf daarom een nog ambitieuzer doel gesteld: door een energie-efficiënte portefeuille vijf jaar eerder te realiseren dan met het Paris Proof Commitment en al in 2045 aan de doelstellingen van de Paris Proof Commitment te voldoen.

Op data gebaseerde Paris Proof-routekaarten

Om onze doelen voor 2045 te behalen, heeft elk fonds een Paris Proof-routekaart opgesteld. Dit is gedaan op basis van de CRREM (Carbon Risk Real Estate Monitor), een door de EU ontwikkelde excel tool waarmee gemeten inzichtelijk wordt gemaakt welk risico de belegger loopt als gevolg van een te hoge CO2 uitstoot van objecten in de portefeuille. We hebben inzichten uit CRREM verwerkt in een eigen datamodel, en hierop doelstellingen voor onze fondsen en a.s.r. real estate gebaseerd. De hieruit voortgekomen routekaarten zijn opgesteld in de volgende stappen:

Paris Proof Commitment

Paris Proof-routekaart a.s.r. real estate

1. Gegevens verzamelen over gebouwen

Er is een baselinemeting uitgevoerd voor al onze gebouwen, bestaande uit de energie-intensiteit, het energieverbruik, de isolatiewaarde en de typen installaties die op dit moment in gebruik zijn.

2. Bepalen van de energiebesparende maatregelen

Door onze asset managers en externe adviseurs is in kaart gebracht welke maatregelen voor elk object moeten worden genomen om de vermindering van energie-intensiteit en broeikasgasuitstoot te meten.

Deze maatregelen bestaan uit:

  • Energiebesparende maatregelen
  • Overstap naar duurzame installaties
  • Installatie van zonnepanelen
  • Overige maatregelen (o.a. het betrekken van huurders)

3. Een Paris Proof-routekaart ontwikkelen voor elke portefeuille

Alle maatregelen worden gecombineerd om een overzicht op portefeuilleniveau te verkrijgen, inclusief een tijdlijn die aangeeft welke maatregelen tussen nu en 2045 moeten worden genomen. In het model wordt voortdurend bijgehouden wat we doen, zodat we zeker weten dat we onze Paris Proof-doelstelling halen.

4. Integratie van de Paris Proof-routekaart in de meerjarenonderhoudsplannen

Dankzij de Paris Proof-routekaart kunnen onze fondsen op het juiste moment de juiste duurzaamheidsmaatregelen opnemen in de meerjarenonderhoudsplannen. Zo kunnen we de momenten waarop toch al onderhoud plaatsvindt gebruiken om de energie-efficiëntie van gebouwen op een kosteneffectieve manier te vergroten.