Het fonds met Europees beursgenoteerd vastgoed, voor verzekerden van a.s.r.

ASR Property Fund

Het ASR Property Fund belegt namens de beleggingsverzekerden van a.s.r. in Europees beursgenoteerd vastgoed. Het fonds richt zich op liquiditeit, voldoende spreiding binnen de portefeuille en streeft naar een beleggingsportefeuille met langetermijnwaarde.

Beleggen in Europees beursgenoteerd vastgoed

Het ASR Property Fund belegt in beursgenoteerde vastgoedondernemingen die zijn gevestigd in Europa. Op dit moment wordt minimaal 75% van het belegd vermogen in beursgenoteerde vastgoedfondsen genoteerd in 'continentaal' Europa en maximaal 25% genoteerd in het Verenigd Koninkrijk. Zo wordt onder andere het valutarisico gematigd.

De prestaties van de beursgenoteerde vastgoedaandelen worden momenteel gemeten aan een combinatie van twee indices, namelijk:

• 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 Capped
• 50% FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Liquid 40 ex UK Capped

Focus op rendement en liquiditeit

Het fonds is gericht op renderend beleggen van vermogen in beursgenoteerde vastgoedaandelen, tegen acceptabele risico’s. Bij het ASR Property Fund staat het belang van de beleggingsverzekerden centraal. Daarom richt het fonds zich op liquiditeit en voldoende spreiding binnen de portefeuille voor de beleggingsverzekerden. De jaarlijks ontvangen dividenden worden herbelegd in beursgenoteerde vastgoedaandelen. Het fonds maakt geen gebruik van vreemd vermogen om zijn beleggingen te financieren.

Het ASR Property Fund is aangemeld bij de AFM als alternatieve beleggingsinstelling onder de AIFM-richtlijn. De manager van het ASR Property Fund, a.s.r. real estate, heeft een AIFM-vergunning om op te treden als manager van beleggingsinstellingen.

Financieel en maatschappelijk perspectief

Het ASR Property Fund streeft naar een beleggingsportefeuille met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. Langetermijnwaarde ontstaat op duurzaam aantrekkelijke locaties voor huurders en gebruikers. Ook locaties die de potentie hebben om een aantrekkelijke plek te worden zorgen voor langetermijnwaarde. Op die locaties bevinden zich winkels, kantoren of woningen die voldoen aan de huidige én toekomstige wensen van de huurder of gebruiker.

Tot 4 januari 2021 was het ASR Property Fund een naamloze vennootschap met veranderlijk kapitaal.