Het fonds met commercieel vastgoed op Nederlandse science parks: investeren met impact

€ 85

miljoen incl. pijplijn

Fondsomvang

5

Gebouwen

98 %

Bezettingsgraad

7.9

jaar

WALT

ASR Dutch Science Park Fund

Het ASR Dutch Science Park Fund investeert in commercieel te exploiteren vastgoed op Nederlandse science parken. Deze unieke locaties in de portefeuille bieden een stabiel investeringsklimaat dankzij sterke ecosystemen met vooraanstaande Nederlandse universiteiten, onderzoeksinstituten en andere commerciële activiteiten. Door te investeren in duurzaam vastgoed dat de Nederlandse kennissector voedt, investeert u met impact. Het fonds staat open voor institutionele investeerders.

a.s.r. real estate en impact investing

ASR Dutch Science Park Fund kwalificeert als impactbelegging

Het ASR Dutch Science Park Fund is door anchor investor a.s.r. opgenomen als impactbelegging en ontving een “reasonable assurance” van fondsaccountant KPMG. Het fonds heeft niet alleen een positieve impact op de ecosystemen van science parks maar creëert tegelijkertijd een ideale omgeving voor bedrijven die positief bijdragen aan de SDG-doelstellingen van de VN.

Lees meer
TU Delft
  • Het ASR Dutch Science Park Fund biedt een aantrekkelijk risico-rendementsprofiel voor u als institutionele investeerder. Met onze build-to-core strategie richten we op een portefeuille met jarenlange stabiele huuropbrengsten en aantrekkelijke waardeontwikkelingen in een snel ontwikkelende asset categorie. Door een unieke mix van onderwijs, onderzoek en commerciële activiteiten onderscheiden science parken zich door historisch hoge en stabiele bezettingsgraden.

  • Science parken hebben een aantrekkelijke mix van kennisinstellingen, startups met groeipotentie, scale ups met grote economische toegevoegde waarde en gevestigde bedrijven met een wereldwijd netwerk en significante R&D-budgetten. Dit vereist een gebied waarin geschikte vormen van huisvesting aanwezig zijn voor deze commerciële bedrijven. Het ASR Dutch Science Park Fund investeert in deze vastgoedvoorzieningen.

  • De ontwikkeling van de science parken rondom toonaangevende universiteiten en kennisinstellingen is van belang voor de Nederlandse kenniseconomie. Het ASR Dutch Science Park Fund draagt hier actief aan bij. Het fonds doet dit door te investeren in duurzaam vastgoed dat past bij de huisvestingsvraag van de verschillende bedrijven en instellingen op een science park. Het fonds streeft ernaar ten minste 50% van de portefeuille te investeren in vastgoed dat een duidelijk gedefinieerde impact heeft op het lokale ecosysteem.

  • De Europese Commissie wil met het Sustainable Finance Action Plan de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

    Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

    SFDR verklaring

Dit team kan u alles vertellen over dit fonds

Luc Joosten

fund director

Luc is fund director van het ASR Dutch Science Park Fund en head of Fund Management bij a.s.r. real estate. Luc is eindverantwoordelijk voor het science park fonds en de fund management activiteiten van a.s.r. real estate.

Neem contact op

Olle Overbosch

fund manager

Olle is fund manager van het ASR Dutch Science Park Fund. Olle is het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) investeerders van het science park fonds.

Neem contact op

Erwin Esselmann

fund controller

Erwin is fund controller van het ASR Dutch Science Park Fund. Erwin is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van het science park fonds.

Neem contact op

Over het team

Het ASR Dutch Science Park Fund wordt geleid door een toegewijd en ervaren Fund Management Team, dat bestaat uit een fund director, fund manager en fund controller. Een team van asset managers, acquisitie managers, property managers en technisch asset managers onderhoudt het contact met de huurders en is verantwoordelijk voor de aan- en verkopen, exploitatie en beheer van de portefeuille. Het asset- en property management team is inhouse en volledig toegewijd aan het science park fonds, om onze investeerders en huurders optimaal te bedienen.

Luc Joosten

fund director

Luc is fund director van het ASR Dutch Science Park Fund en head of Fund Management bij a.s.r. real estate. Luc is eindverantwoordelijk voor het science park fonds en de fund management activiteiten van a.s.r. real estate.

Neem contact op

Olle Overbosch

fund manager

Olle is fund manager van het ASR Dutch Science Park Fund. Olle is het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) investeerders van het science park fonds.

Neem contact op

Erwin Esselmann

fund controller

Erwin is fund controller van het ASR Dutch Science Park Fund. Erwin is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van het science park fonds.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie op dit deel van onze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen, begrepen en deze accepteert. Ik heb de disclaimer gelezen en begrepen.
Afwijzen