Een toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen

ESG

We nemen onze verantwoordelijkheid om bij te dragen aan leefbare en duurzame gebouwen, steden en gemeenschappen. Wij streven naar een optimale bijdrage aan een duurzame en klimaatadaptieve leefomgeving voor iedereen, zowel nu als voor toekomstige generaties. Onze ESG visie omvat vier strategische pijlers die de kern vormen van onze ESG ambities.

Reduce

Wij reduceren energie-intensiteit en uitstoot van broeikasgassen

Lees meer

Adapt

Wij passen ons aan aan klimaatverandering en gerelateerde risico's

Lees meer

Regenerate

Wij herstellen biodiversiteit en ecosystemen

Lees meer

Improve

Wij verbeteren welzijn en sociale gelijkheid

Lees meer