Disclaimer

De informatie op dit deel van onze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften.

Deze website bevat marketing materiaal.

Beleggen in een van de a.s.r. real estate fondsen brengt risico’s met zich mee. U kunt uw geld verliezen. Behaalde resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
U dient uw beleggingsbeslissing te nemen op basis van alle karakteristieken en risico’s van het desbetreffende fonds, zoals geformuleerd in de prospectus en de Essentiële-informatiedocument (Eid) en het Key Information Document (KID/EID).
Meer informatie over duurzaamheid kunt u raadplegen via: https://asrrealestate.nl/sustainability-related-disclosures

Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen, begrepen en deze accepteert. Ik heb de disclaimer gelezen en begrepen.

Afwijzen

Core woningfonds met focus op betaalbare en duurzame huisvesting

€ 1,9

miljard

Fondsomvang

€ 192

miljoen

Pijplijn

5.600

Woningen

5 star

GRESB-rating

ASR Dutch Core Residential Fund

Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft een gediversifieerde portefeuille die bestaat uit duurzame, hoogwaardige appartementen en eengezinswoningen in Nederland. Het woningfonds investeert in huurwoningen in de vrije sector, met name in het middenhuursegment, in de sterkste economische en demografische gebieden. Het fonds staat open voor institutionele investeerders.

a.s.r. real estate en impact investing

Betaalbare huisvesting mogelijk maken

De betaalbaarheid van huurwoningen in Nederland staat ernstig onder druk. Het ASR Dutch Core Residential Fund beseft maar al te goed hoe belangrijk betaalbare huisvesting is en heeft betaalbare woningen in de vrije sector aangewezen als een van de belangrijkste strategische pijlers.

Lees meer
Laurierkwartier Woningen Utrecht ASR Dutch Core Residential Fund
  • Het woningfonds genereert een stabiel, duurzaam en aantrekkelijk rendement voor u als institutionele investeerder. Dit doet het fonds door te investeren in woningen van hoge kwaliteit, waarde toe te voegen aan de bestaande portefeuille en door actief management. Het fonds staat open voor institutionele investeerders, met een minimale inleg van € 10 miljoen.

  • De Nederlandse woningmarkt kampt met een toenemend tekort aan woningen en, met name, aan betaalbare woningen. Het ASR Dutch Core Residential Fund heeft een impact investment strategie ontwikkeld om bij te dragen aan het inlopen van het tekort aan woningen in het middenhuursegment. Door actief woningen aan het middenhuursegment toe te voegen en gematigd huurbeleid te voeren, draagt het fonds bij aan deze maatschappelijke uitdaging. 87% van de huidige portefeuille wordt in het middenhuursegment verhuurd, de verhuurbaarheid van woningen in dit huursegment is bovendien zeer goed.

  • Het ASR Dutch Core Residential Fund voert verantwoord en duurzaam vermogensbeheer. Het fonds koopt actief duurzame nieuwbouw aan en zet in op verduurzaming van de bestaande portefeuille. Zo faciliteert het fonds zowel onze huurders als beleggers optimaal in hun streven naar woningen en een woonomgeving met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. In 2023 is het ASR Dutch Core Residential Fund beloond met vijf sterren in de GRESB-benchmark.

  • De Europese Commissie wil met het Sustainable Finance Action Plan de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

    Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

    SFDR verklaring

Dit team kan u alles vertellen over dit fonds

Dit is een foto van Robbert van Dijk .

Robbert van Dijk

fund director

Robbert is fund director van het ASR Dutch Core Residential Fund. Robbert is eindverantwoordelijk voor het woningfonds. Ook is hij MT-lid van a.s.r. real estate.

Neem contact op
Dit is een foto van Marsha Sinninghe.

Marsha Sinninghe

fund manager

Marsha is fund manager van het ASR Dutch Core Residential Fund. Marsha is het eerste aanspreekpunt voor (potentiële) investeerders van het woningfonds.

Neem contact op
Dit is een foto van Ralph Bank.

Ralph Bank

fund controller

Ralph is fund controller van het ASR Dutch Core Residential Fund. Ralph is verantwoordelijk voor de financiële verslaglegging van het woningfonds

Neem contact op

Over het team

Het ASR Dutch Core Residential Fund wordt geleid door een toegewijd, gepassioneerd en ervaren Fund Management Team, dat bestaat uit een fund director, fund manager en fund controller. Een team van asset managers, acquisitie managers, technisch asset managers en property managers onderhoudt het contact met de huurders en is verantwoordelijk voor de aan- en verkopen, exploitatie en beheer van de portefeuille. Het hele team is inhouse en volledig toegewijd aan het woningfonds, om onze investeerders en huurders optimaal te bedienen.