Governance

a.s.r. real estate bouwt continu aan een goede en solide reputatie. Daarom werken wij alleen met betrouwbare partijen, klanten en medewerkers. Om die betrouwbaarheid te toetsen volgen wij strikte procedures.

Integer en betrouwbaar

a.s.r. real estate doet geen zaken met partners die betrokken zijn bij misdrijven of maatschappelijk ongewenste handelingen, zoals witwassen, fraude en het financieren van terrorisme. Indien wij een contract aangaan met onder meer beleggers, ontwikkelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, huurders, pachters, overheidsinstanties of instituten als het kadaster, dan is een screening vereist vóór de ondertekening van een contract. Dit is een procedure die de integriteit en betrouwbaarheid van de contractpartijen toetst. In het CDD beleid van a.s.r. real estate is bovendien vastgesteld dat er periodiek een screening plaatsvindt. Als er naar het oordeel van a.s.r. real estate aanleiding is om te twijfelen aan de integriteit van de partner, dan worden passende maatregelen getroffen.

Gedragscode 

Daarnaast hebben wij een gedragscode opgesteld. Deze code maakt expliciet wat van medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht. Onze compliance officer is verantwoordelijk voor de handhaving van deze code. Daarnaast schakelen wij externe partijen in voor monitoring, controle en certificering van onze werkwijze.