Governance

a.s.r. real estate bouwt continu aan een goede en solide reputatie. Daarom werken wij alleen met betrouwbare partijen, klanten en medewerkers. Om die betrouwbaarheid te toetsen volgen wij strikte procedures.

Integer en betrouwbaar

Indien wij een contract aangaan met beleggers, ontwikkelaars, taxateurs, makelaars, notarissen, huurders, pachters, overheidsinstanties of instituten als het kadaster, dan hanteren wij de zogenoemde CDD regeling (regeling customer due diligence) van De Nederlandse Bank (DNB). Dit is een procedure die de integriteit en betrouwbaarheid van de contractpartijen toetst. Deze regeling ligt in het verlengde van de Wwft (Wet voorkoming witwassen en terrorismefinanciering). 

Code van ethiek

Daarnaast hebben wij een ethiekcode opgesteld. Deze code maakt expliciet wat van medewerkers en leidinggevenden wordt verwacht. Onze compliance officer is verantwoordelijk voor de handhaving van deze code. Daarnaast schakelen wij externe partijen in voor monitoring, controle en certificering van onze werkwijze.