a.s.r. real estate

Waarom belegt a.s.r. in landbouwgrond en landgoederen?

Tijdens ons eerste klantenpanel werd de vraag gesteld: ‘waarom belegt a.s.r. in landbouwgrond en landgoederen?’ ‘Wat is de achterliggende visie?’ Een goede vraag die ik vanuit mijn rol als directeur Landelijk Vastgoed graag wil beantwoorden. Investeren in landbouwgrond en landgoederen wordt enerzijds volop gedaan, anderzijds is het voor institutionele beleggers nog geen ‘main stream’ beleggingsproduct. Ook het aantal vermogensbeheerders dat zich met dergelijke investeringen bezighoudt is zeer beperkt. Misschien wel leuk te melden dat de portefeuille landelijk vastgoed van a.s.r. qua omvang wereldwijd op nummer drie staat. Twee Amerikaanse vermogensbeheerders gaan ons voor.

Terug naar de vraagstelling: waarom in landbouwgrond en landgoederen? Het antwoord hierop wil ik graag opdelen in twee onderdelen: financiële en duurzaamheidsoverwegingen. Welke de belangrijkste zijn, wil ik graag illustreren met de algemene missie die a.s.r. real estate zich ten doel heeft gesteld. Deze luidt dat wij door elke dag te ondernemen en verantwoord te investeren in kwalitatief hoogwaardig vastgoed ‘eeuwigheidswaarde’ voor onze beleggers creëren. Hier horen goede financiële resultaten bij voor de continuïteit, maar eveneens duurzaamheidsaspecten die met name van belang zijn voor de ultra-langetermijn.

Financiële (of kwantitatieve) overwegingen
Landbouwgrond en landgoederen maken deel uit van de vastgoedportefeuille welke op haar beurt deel uit maakt van de beleggingsportefeuille van a.s.r. die bestaat uit aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen. Een interessant aspect van landbouwgrond is dat de historische waardeontwikkeling omgekeerd reageert (negatief correleert) met de andere vermogenscategorieën. Hierdoor vindt er risico-reductie plaats dat desgewenst kan worden gebruikt bij de beleggingskeuzes in aandelen, obligaties en alternatieve beleggingen.

Een ander positief aspect is dat landbouwgrond geen ‘leegstand’ kent. Zelfs als de grond niet kan worden verpacht, bestaat er voor de eigenaar de mogelijkheid om de grond zelf te gebruiken of om bijvoorbeeld met een buurboer of een loonwerkersbedrijf te zaaien en te oogsten. Verder zijn de inkomsten met lange contracten zeer goed voorspelbaar. Daarnaast zijn deze inkomsten geïndexeerd wat goed matcht met de verplichtingen die a.s.r. als verzekeraar heeft tegenover haar polishouders.

Duurzaamheidsoverwegingen
a.s.r. wil een vooraanstaande rol spelen op het gebied van duurzaam ondernemen in de financiële sector en houdt zoveel mogelijk rekening met duurzaamheid. Dat doet a.s.r. aan de hand van vier thema’s die vallen onder Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO): ‘Duurzame verzekeraar’, ‘Duurzame belegger’, ‘Duurzame werkgever’ en de ‘Maatschappelijke rol van a.s.r.’

Een manier om duurzaamheidsdoelen te monitoren is om deze te verbinden aan de Duurzaamheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties (VN). De VN heeft 17 ‘Sustainable Development Goals’ gedefinieerd die bijdragen aan een duurzamere aarde. De duurzaamheidsactiviteiten binnen onze portefeuille helpen maar liefst 10 van de 17 doelstellingen vooruit. Hierbij kunt u denken aan verouderen van bossen voor natuur- en belevingswaarde van de bosbezoeker, het verduurzamen van de bodem met de introductie van ons dynamische bodemindex, het asbestveilig maken van onze gebouwen etc.

Samengevat draagt de landelijk vastgoedportefeuille bij aan de financiële- en duurzaamheids-doelstellingen van a.s.r. Dit sterkt binnen a.s.r. de overtuiging dat wij onze positie in landbouwgrond voor de komende jaren minimaal willen handhaven ten opzichte van de andere vastgoedcategorieën hetgeen in de praktijk betekent dat wij blijven investeren in landbouwgrond en landgoederen.

Dick van den Oever

Dick van den Oever, directeur Landelijk Vastgoed