De duurzaamheidstransitie van de agrarische sector versnellen

Duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom geven wij onze grond uit in duurzame (erf)pacht.

Duurzaamheidseisen

In samenspraak met de sector hebben wij een aantal praktische duurzaamheidseisen opgesteld die aangeven waar u aan moet voldoen. De duurzaamheidseisen zijn opgedeeld in een drietal thema’s; bodembiodiversiteit en bedrijf. U dient jaarlijks te verklaren nog aan deze eisen te voldoen. U ontvangt van ons een korting van 5 tot 10% op uw canon. Duurzaam boeren geldt voor alle agrarische (erf)pachtproducten, ook bij reguliere pacht en geliberaliseerde pacht.

Vanaf 2024 geven wij onze gronden alleen duurzaam uit. Voor contracten die voor 2024 zijn afgesloten kan ook aanspraak gemaakt worden op de korting, indien wordt voldaan aan de duurzaamheidseisen. 

 • U stelt bodemdata ter beschikking aan de Stichting Open bodemindex (OBI) en deelt de uitkomsten van de OBI-score met a.s.r. real estate. U spant zich in om de OBI-score te verbeteren en bij te dragen aan een verbeterde bodemgezondheid in Nederland.

 • U neemt maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke maatregelen gebiedsgericht zullen zijn. We hanteren hier een minimaal percentage van 5% van het totaal oppervlakte van een agrarisch bedrijf (dus niet enkel het areaal in gebruik bij ASR Dutch Farmland Fund). Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om te kwalificeren voor de duurzaamheidseisen voor de biodiversiteit indien er sprake is van de teelt van ‘vlinderbloemige gewassen’ met een aandeel van minimaal 15% in uw bouwplan.

 • U legt voorafgaand aan het contract een businessplan voor conform de eisen en zal gedurende de gehele duur van het contract aan de vigerende randvoorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn (blijven) voldoen. Dit businessplan dient iedere vijf jaar vernieuwd te worden.

Hoe werkt duurzaam boeren?

 

 1. Neem contact op met uw rentmeester
 2. Meld u aan bij de Open bodemindex
 3. Stel uw business plan op
 4. Lever het business plan in bij uw rentmeester
 5. Na een positieve beoordeling ontvangt u een allonge
 6. Lever de getekende allonge retour aan uw rentmeester
 7. Jaarlijks wordt u gevraagd of u nog aan de voorwaarden van de duurzaamheidskorting voldoet
 8. U ontvangt drie jaar lang 10% korting op uw canon en de resterende duur van uw (erf)pachtcontract 5%


Handige links en downloads


Meer weten? Lees onze veelgestelde vragen