22 november 2021 | 5 min.

Beloning voor duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom gaan wij onze boeren belonen die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering.

We zien al geruime tijd dat boeren stappen maken om de bodemgezondheid te verbeteren en biodiversiteit te bevorderen. Als grondeigenaar van landbouwgrond willen wij bijdragen aan deze duurzaamheidstransitie. Wij bieden boeren die landbouwgrond van ons in gebruik hebben daarom een korting aan op de canon op het moment dat zij voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen.

 • U kunt een korting van 5 tot 10% ontvangen op de canon als u zich inzet voor het verduurzamen van uw bedrijf. Hiervoor moet u aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoen. De korting geldt op de op dat moment geldende canon behorende bij het door u afgenomen (erf)pachtproduct. De aanbieding geldt voor de gehele contractuele looptijd, zolang aan de duurzaamheidsmaatregelen wordt voldaan.

 • Boeren kunnen een korting ontvangen van 5 tot 10% op de canon. De korting geldt op de op dat moment geldende canon behorende bij het door u afgenomen (erf)pachtproduct. De aanbieding geldt voor de gehele contractuele looptijd, zolang aan de duurzaamheidsmaatregelen wordt voldaan.

 • In samenspraak met de sector hebben wij een aantal praktische duurzaamheidseisen opgesteld die aangeven waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op de beloning. De duurzaamheidseisen zijn opgedeeld in een drietal thema’s; bodem, biodiversiteit en bedrijf. Wij hebben zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij bestaande certificeringen om extra werk voor u te voorkomen. Op deze manier voldoen de boeren die voor de duurzaamheidsproducten van a.s.r. kiezen aan de doelstellingen zoals opgenomen in de klimaat-slim boeren strategie van het ASR Dutch Farmland Fund.

  -          Duurzaamheidseisen voor de bodem

  U stelt data ter beschikking aan de Stichting Open bodemindex (OBI) en deelt de uitkomsten van de OBI-score met a.s.r. De boer zal zich inspannen om de OBI-score te verbeteren om bij te dragen aan een verbeterde bodemgezondheid in Nederland.

  -          Duurzaamheidseisen voor biodiversiteit

  U neemt maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke maatregelen gebiedsgericht zullen zijn.

  -          Duurzaamheidseisen bedrijf

  U legt voorafgaand aan het contract een businessplan voor conform de eisen van a.s.r. en zal gedurende de gehele duur van het contract aan de vigerende randvoorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn (blijven) voldoen.

 • Alle boeren die momenteel grond in gebruik hebben of grond in gebruik willen nemen kunnen aanspraak maken op de beloning.  

 • U kunt vanaf heden aanspraak maken op de beloning. Omdat u aan bepaalde eisen moet voldoen verwachten wij dat het enige tijd zal duren voordat deze eisen zijn beoordeeld en de korting ingaat. Wij zullen uw aanvraag zo snel als mogelijk in behandeling nemen.

 • De aanvraag kunt u indienen bij uw rentmeester. Hij of zij zal uw verzoek verder in behandeling nemen.

 • Wij willen samen met u werken aan een duurzame agrarische sector. Wij realiseren ons dat boeren dit niet alleen kunnen. Daarom willen wij ons samen met u inzetten voor een duurzame transitie. De beloning valt onder onze klimaat-slim boeren strategie. Onder deze strategie zet het ASR Dutch Farmland Fund zich in voor een sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. Dit doen wij door het realiseren van een duurzaam inkomen met een duurzame productie, het klimaatbestendig maken van de agrarische sector en het reduceren van CO2 daar waar het kan.

 • Op donderdag 2 december van 11:00 – 12:00 uur organiseren wij een webinar. Tijdens deze online sessie vertellen portefeuille manager Fadyan Pronk en rentmeester René Timmer meer over de beloning. Daarnaast kunt u vragen stellen die wij live gaan beantwoorden. U kunt zich via deze link aanmelden.

Meer weten? Stel uw vragen tijdens ons webinar

Meer weten over de korting rondom duurzaam boeren? Meld u dan aan voor het online webinar op donderdag 2 december 2021 van 11:00 – 12:00 uur. Tijdens het webinar vertellen portefeuille manager Fadyan Pronk en rentmeester René Timmer meer over de beloning. Daarnaast kunt u vragen stellen die wij live gaan beantwoorden.

Webinar Landelijk 2

Neem contact op met uw rentmeester

René Timmer

rentmeester Groningen en Noordoostpolder

René is rentmeester voor de provincie Groningen en de Noordoostpolder. Contactgegevens rentmeester assistent: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl / 030-257 84 94.

Neem contact op

Ilse de Boer

rentmeester Friesland

Ilse is rentmeester voor de provincie Friesland en Landgoed Olterterp - Lauswolt. Contactgegevens rentmeester assistent: linda.verwei@asr.nl / 030-257 24 44.

Neem contact op

Ryan Nijzink

rentmeester Drenthe en Overijssel

Ryan is rentmeester voor de provincies Drenthe en Overijssel en Landgoed Junne, Landgoed Molecaten en Landgoed De Groote Scheere. Contactgegevens rentmeester assistent: jane.van.pappelendam@asr.nl / 030-278 00 46.

Neem contact op

Teus Bor

rentmeester Utrecht, Noord-Holland en Flevoland

Teus is rentmeester voor de provincie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland (uitgezonderd Noordoostpolder). Contactgegevens rentmeester assistent: marianne.oostveen@asr.nl / 030-257 37 84.

Neem contact op

Ronald Kramer

rentmeester Noord-Brabant, Limburg en Gelderland

Ronald is rentmeester voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: ilona.groen@asr.nl / 030-257 31 14.

Neem contact op

Raymond Gennissen

rentmeester Zuid-Holland en Zeeland

Raymond is rentmeester voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: marije.scherpenzeel@asr.nl / 030-257 45 66.

Neem contact op

Harry Breviers

rentmeester Landgoed De Utrecht and Landgoed Bleijenbeek

Harry is rentmeester Landgoed De Utrecht and Landgoed Bleijenbeek bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: marianne.oostveen@asr.nl / 030-257 37 84.

Neem contact op

Uw rentmeester kan meer vertellen over de korting

De aanvraag kunt u indienen bij uw rentmeester. Hij of zij zal uw verzoek verder in behandeling nemen.

René Timmer

rentmeester Groningen en Noordoostpolder

René is rentmeester voor de provincie Groningen en de Noordoostpolder. Contactgegevens rentmeester assistent: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl / 030-257 84 94.

Neem contact op

Ilse de Boer

rentmeester Friesland

Ilse is rentmeester voor de provincie Friesland en Landgoed Olterterp - Lauswolt. Contactgegevens rentmeester assistent: linda.verwei@asr.nl / 030-257 24 44.

Neem contact op

Ryan Nijzink

rentmeester Drenthe en Overijssel

Ryan is rentmeester voor de provincies Drenthe en Overijssel en Landgoed Junne, Landgoed Molecaten en Landgoed De Groote Scheere. Contactgegevens rentmeester assistent: jane.van.pappelendam@asr.nl / 030-278 00 46.

Neem contact op

Teus Bor

rentmeester Utrecht, Noord-Holland en Flevoland

Teus is rentmeester voor de provincie Utrecht, Noord-Holland en Flevoland (uitgezonderd Noordoostpolder). Contactgegevens rentmeester assistent: marianne.oostveen@asr.nl / 030-257 37 84.

Neem contact op

Ronald Kramer

rentmeester Noord-Brabant, Limburg en Gelderland

Ronald is rentmeester voor de provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: ilona.groen@asr.nl / 030-257 31 14.

Neem contact op

Raymond Gennissen

rentmeester Zuid-Holland en Zeeland

Raymond is rentmeester voor de provincies Zuid-Holland en Zeeland bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: marije.scherpenzeel@asr.nl / 030-257 45 66.

Neem contact op

Harry Breviers

rentmeester Landgoed De Utrecht and Landgoed Bleijenbeek

Harry is rentmeester Landgoed De Utrecht and Landgoed Bleijenbeek bij a.s.r. real estate. Contactgegevens rentmeester assistent: marianne.oostveen@asr.nl / 030-257 37 84.

Neem contact op