De duurzaamheidstransitie van de agrarische sector versnellen

20 januari 2023 | 4 min.

Beloning voor duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom belonen wij boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering.

Wij bieden boeren die landbouwgrond van ons in gebruik hebben een korting van 5 tot 10% aan op de canon c.q. pacht op het moment dat wordt voldaan aan bepaalde duurzaamheidseisen.

Duurzaamheidseisen

In samenspraak met de sector hebben wij een aantal praktische duurzaamheidseisen opgesteld die aangeven waar u aan moet voldoen om aanspraak te maken op de beloning. De duurzaamheidseisen zijn opgedeeld in een drietal thema’s; bodembiodiversiteit en bedrijf. U dient jaarlijks te verklaren nog aan deze eisen te voldoen. De beloning kan verkregen worden bij alle agrarische (erf)pachtproducten, ook bij reguliere pacht en geliberaliseerde pacht. Voor zowel huidige als nieuwe contractanten

 • U stelt bodemdata ter beschikking aan de Stichting Open bodemindex (OBI) en deelt de uitkomsten van de OBI-score met a.s.r. real estate. U spant zich in om de OBI-score te verbeteren en bij te dragen aan een verbeterde bodemgezondheid in Nederland.

 • U neemt maatregelen behorende bij het Overzicht Beheerpakketten Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) en/of Subsidiestelsel Natuur en Landschap (SNL), welke maatregelen gebiedsgericht zullen zijn. We hanteren hier een minimaal percentage van 5% van het totaal oppervlakte van een agrarisch bedrijf (dus niet enkel het areaal in gebruik bij ASR Dutch Farmland Fund). Daarnaast heeft u ook de mogelijkheid om te kwalificeren voor de duurzaamheidseisen voor de biodiversiteit indien er sprake is van de teelt van ‘vlinderbloemige gewassen’ met een aandeel van minimaal 15% in uw bouwplan.

 • U legt voorafgaand aan het contract een businessplan voor conform de eisen en zal gedurende de gehele duur van het contract aan de vigerende randvoorwaarden van Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) op het gebied van milieu, gezondheid en dierenwelzijn (blijven) voldoen. Dit businessplan dient iedere vijf jaar vernieuwd te worden.

Hoe vraag ik de duurzaamheidskorting aan?

 

 1. Neem contact op met uw rentmeester
 2. Meld u aan bij de Open bodemindex
 3. Stel uw business plan op
 4. Lever het business plan in bij uw rentmeester
 5. Na een positieve beoordeling ontvangt u een allonge
 6. Lever de getekende allonge retour aan uw rentmeester
 7. Jaarlijks wordt u gevraagd of u nog aan de voorwaarden van de duurzaamheidskorting voldoet
 8. U ontvangt drie jaar lang 10% korting op uw canon en de resterende duur van uw (erf)pachtcontract 5%


Handige links en downloads


Meer weten? Lees onze veelgestelde vragen