a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Prijsdruk reguliere verpachting minder groot" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2018 met bijna 6% gedaald: van 59.800 euro per hectare (in het tweede kwartaal) tot 56.400 euro per hectare (figuur 1). De sterke daling hangt samen met een grote transactie van grasland in West-Holland tegen een zeer lage prijs. Zonder deze transactie komt de grondprijs uit op 58.600 euro per hectare, 2% onder de prijs in de eerste twee kwartalen van dit jaar. In 2017 lag de gemiddelde grondprijs op 59.500 euro per hectare.

undefined

De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2018 met 8% gedaald tot 51.300 euro per hectare. Exclusief de hiervoor genoemde transactie (met de zeer lage prijs), is de gemiddelde prijs van grasland afgenomen met bijna 3% tot 54.300 euro per hectare.
De gemiddelde prijs van bouwland is in het derde kwartaal van 2018 opnieuw gestegen, van 66.700 euro in het tweede kwartaal tot 68.800 euro per hectare, een plus van 3%.

 undefined

In het derde kwartaal van 2018 is 5.200 hectare landbouwgrond verhandeld (figuur 2), tegen 5.800 hectare in het derde kwartaal van 2017 (-11%). Gemeten over de laatste vier kwartalen (2017Q4 tot en met 2018Q3) is in totaal 35.400 hectare grond in andere handen overgegaan, dat is een kleine 3% minder dan de 35.800 hectare in dezelfde periode een jaar eerder (2016Q4-2017Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen komt uit op 1,95%. Een vergelijking van de grondmobiliteit met die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol door het seizoenpatroon met weinig transacties in het derde kwartaal.

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Producten

Producten

Creeër investeringsruimte met onze erfpachtproducten. Wilt u meer weten over onze oplossingen op maat?