a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Nederland ook met pachtprijs aan kop" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 59.900 euro per ha (figuur 1). Dat is vrijwel gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2017 (59.500 euro per ha), maar 2% lager dan de prijs in het vierde kwartaal van 2017 (61.200 euro per ha).

undefined

De prijsdaling is bepaald door grasland. Zo is de gemiddelde prijs van grasland in het eerste kwartaal van 2018 met 3,5% afgenomen (ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017) tot 55.900 euro per ha. Daarentegen is de gemiddelde prijs van bouwland met 65.800 euro per ha in het eerste kwartaal van dit jaar praktisch gelijk gebleven aan die in het vierde kwartaal van 2017.

In het eerste kwartaal van 2018 is 11% meer grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, respectievelijk 9.900 ha en 8.900 (figuur 2). Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In de laatste vier kwartalen (2017Q2-2018Q1) is in totaal 35.300 ha verhandeld, wat vrijwel gelijk is aan de mobiliteit in dezelfde periode een jaar eerder (2016Q2-2017Q1). De relatieve grondmobiliteit – het aandeel van het areaal landbouwgrond dat verhandeld is – bedraagt 2,0%.

undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Grondfinanciering

Grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?