a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Grotere landbouwbedrijven bepalen grondvraag en -prijs" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2019 uitgekomen op 63.000 euro per hectare. Dat is 3,4% lager dan de prijs van 65.200 euro in het vierde kwartaal van 2018 (figuur 1), maar 3,4% hoger dan de gemiddelde prijs van 60.900 euro per hectare over heel 2018.

De gemiddelde prijs van grasland is in het 1e kwartaal van 2019 met bijna 3% afgenomen: van 59.700 euro (vierde kwartaal 2018) tot 58.100 euro per hectare. Die prijs is 4% hoger dan de gemiddelde prijs van 56.000 euro per hectare over heel 2018.

Ook de gemiddelde prijs van bouwland is in het eerste kwartaal van 2019 lager dan in het vierde kwartaal van 2018: 72.000 euro tegen 73.800 euro per hectare, een afname van ruim 2%. Afgezet tegen heel 2018 – gemiddeld 68.900 euro per hectare – ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het eerste kwartaal ruim 4% hoger.

undefined

In het eerste kwartaal van 2019 is 18% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 8.100 hectare en 9.900 hectare (figuur 2). Gemeten over de laatste vier kwartalen (2018Q2 tot en met 2019Q1) is in totaal 33.900 hectare grond in andere handen overgegaan, dat is 4% minder dan de 35.300 hectare in dezelfde periode een jaar eerder (2017Q2-2018Q1). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,9%. Een vergelijking van de grondmobiliteit met die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol door het seizoenpatroon met weinig transacties in het derde kwartaal.

undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Producten

Producten

Creeër investeringsruimte met onze erfpachtproducten. Wilt u meer weten over onze oplossingen op maat?