a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Agrarische grondprijzen in de EU in 2016" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2017 uitgekomen op 61.200 euro per ha. Dat is lager dan in het derde kwartaal, maar 6% boven de prijs in de eerste helft van 2017 (figuur 1). De sterke toename van de prijs in het derde kwartaal had te maken met een relatief groot areaal bouwland in de IJsselmeerpolders dat tegen een vrij hoge prijs is overgedragen. Over heel 2017 ligt de gemiddelde landelijke grondprijs op 59.500 euro per ha, bijna 3% hoger dan in 2016 (57.900 euro per ha).
undefined

De prijs van grasland is in het vierde kwartaal van 2017 met 4% omhoog gegaan (ten opzichte van het derde kwartaal) tot 57.900 euro per ha. Over heel 2017 noteert grasland een gemiddelde prijs van 55.500 euro, tegen 52.800 euro per ha in 2016: een plus van 5%.

De prijs van bouwland is gestegen van 62.000 euro in de eerste helft van 2017 tot 65.500 euro per ha in het vierde kwartaal van 2017. De prijspiek in het derde kwartaal is veroorzaakt door de genoemde transacties in de IJsselmeerpolders. Over heel 2017 bedraagt de prijs van bouwland 65.500 euro per ha, vrijwel gelijk aan die in 2016.

In het vierde kwartaal van 2017 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor, respectievelijk 10.500 ha en 11.900 (figuur 2). Door het seizoenpatroon - waarbij de handel in het derde kwartaal op een laag pitje staat - is een vergelijking met het voorgaande kwartaal niet zinvol. In heel 2017 is 34.400 ha grond in andere handen overgegaan, wat overeenkomt met de mobiliteit in 2016. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – bedraagt in 2017 (en 2016) 1,9%.
undefined

Bron: Kadaster/DLG/RVO/Wageningen Economic Research

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Grondfinanciering

Grondfinanciering

Wilt u meer weten over onze financieringsoplossingen op maat?