a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen University & Research en a.s.r. real estate bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Opvolging en aanbod landbouwgrond" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

Grondprijs veerde op in vierde kwartaal
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland kwam in het vierde kwartaal van 2020 uit op 65.300 euro per ha (figuur 1). Dat is 7,6% hoger dan in het derde kwartaal. Over heel 2020 is de grondprijs uitgekomen op 63.600 euro, 2,7% hoger dan in 2019 (61.900 euro per ha).

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal met 6,5% naar 74.100 euro per ha. Over heel 2020 is de gemiddelde grondprijs van bouwland 71.800 euro per ha, iets boven het gemiddelde in 2019 (71.200 euro per ha). De gemiddelde prijs van grasland kwam in het vierde kwartaal bijna 8% hoger uit op 59.900 euro per ha. Over heel 2020 noteert grasland een gemiddelde prijs 58.400 euro per ha, 3,4% meer dan in 2019 (56.500 euro per ha).

undefined

Grondmobiliteit toegenomen
In het vierde kwartaal van 2020 werd 10.900 ha landbouwgrond verhandeld, 1.500 ha (16%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2019 (figuur 2). In heel 2020 is 31.400 ha grond verhandeld. Dat is meer dan in 2019, toen 29.400 ha is overgedragen, maar minder dan in 2018 én 2017 (respectievelijk 35.600 ha en 34.400 ha).

undefined

De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2020 uit op 1,74% tegen 1,62% in 2019.

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Producten

Producten

Creëer investeringsruimte met onze erfpachtproducten. Wilt u meer weten over onze oplossingen op maat?