a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Akkerbouwbedrijven: schaalvergroting en intensivering" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is na de dalingen in de eerste twee kwartalen van 2019, gestegen (figuur 1): van 58.200 euro in het tweede kwartaal naar 62.200 euro per hectare in het derde kwartaal (+6,9%). Deze prijs is 2,1% hoger dan de prijs van 60.900 euro per hectare over heel 2018.

De hogere agrarische grondprijs is te danken aan de prijsstijging van bouw- en snijmaisland. De gemiddelde prijs van bouwland is in het derde kwartaal van 2019 met 12% toegenomen tot 73.700 euro; dat is 7% boven de gemiddelde prijs in 2018 (68.900 euro per hectare). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het derde kwartaal van 2019 ook met 12% gestegen, tot euro 68.000 per hectare.

De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2019 met 54.500 euro per hectare praktisch gelijk aan die in het tweede kwartaal. In vergelijking met de gemiddelde prijs over heel 2018 (56.000 euro per hectare) is de prijs bijna 3% lager uitgekomen.

undefined

undefined

In het derde kwartaal van 2019 is 12% minder grond verhandeld dan in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor, respectievelijk 4.600 ha en 5.200 ha. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2018Q4 tot en met 2019Q3) is in totaal 31.300 ha grond in andere handen overgegaan, 10% minder dan de 34.800 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,8% (tegen 2,0% een jaar eerder). Een vergelijking van de grondmobiliteit met die in het voorgaande kwartaal is niet zinvol door het seizoenpatroon met weinig transacties in het derde kwartaal.

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Producten

Producten

Creëer investeringsruimte met onze erfpachtproducten. Wilt u meer weten over onze oplossingen op maat?