a.s.r. real estate

Grondprijzen

Door een unieke samenwerking tussen het Kadaster, Wageningen Economic Research (voorheen LEI) en a.s.r. bieden wij u ieder kwartaal een nieuwe grondprijsmonitor aan. Met deze grondprijsmonitor beschikt u over actuele marktinformatie van de grondprijzen in uw regio.

Actuele situatie in de landbouw en Verantwoording methode

Lees het nieuwste themabericht "Water voor de landbouw" van Wageningen Economic Research. 

Benieuwd wat de grondprijs in uw regio is? Klik dan door op één van de 4 regio's:

Noord Nederland
Bouwhoek en Hogeland
Noordelijk Weidegebied
Veenkoloniën en Oldambt
West Nederland
Hollands/Utrechts Weidegebied
Waterland en Droogmakerijen
Westelijk Holland
Zuid Nederland
Zuid Limburg
Zuidwest Brabant
Zuidwestelijk Akkerbouwgebied
Zuidelijk Veehouderijgebied
Oost Nederland
Centraal Veehouderijgebied
Oostelijk Veehouderijgebied
Rivierengebied
IJsselmeerpolders

Landelijk overzicht

Grondprijs stabiel
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het eerste kwartaal van 2020 uitgekomen op 64.400 euro per hectare (figuur 1). Dat is vrijwel gelijk aan de prijs in het vierde kwartaal van 2019, en  4% hoger dan de gemiddelde prijs van 61.900 euro per hectare over heel 2019.

De gemiddelde prijs van bouwland is in het eerste kwartaal van 2020 opnieuw heel licht (1%) gedaald tot 72.100 euro per hectare. Afgezet tegen heel 2019 – gemiddeld 71.200 euro per hectare – ligt de gemiddelde prijs van bouwland in het eerste kwartaal van 2020 ruim 1% hoger.

In het eerste kwartaal van 2020 is de prijs van grasland wederom toegenomen, nu met ruim 2% tot 59.000 euro per hectare. Die prijs is 4,4% hoger dan de gemiddelde prijs van 56.500 euro over heel 2019.

undefined

Grondmobiliteit op jaarbasis gedaald
Gemeten over de laatste vier kwartalen (2019Q2 tot en met 2020Q1) is in totaal 29.300 ha grond in andere handen overgegaan, dat is 14% minder dan de 33.900 ha in dezelfde periode een jaar eerder (2018Q2-2019Q1). In het eerste kwartaal van 2020 is 8.100 ha landbouwgrond verhandeld, evenveel als in hetzelfde kwartaal een jaar daarvoor (figuur 2).

undefined

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedraagt 1,7%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.Producten

Producten

Creëer investeringsruimte met onze erfpachtproducten. Wilt u meer weten over onze oplossingen op maat?