20 december 2022 | 3 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2022 met 7% ten opzichte van het tweede kwartaal: van 78.300 euro tot 83.700 euro per hectare. Over het gehele jaar 2021 lag de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland op 78.300 euro per hectare. In Oost Nederland is in de afgelopen vier kwartalen (2021Q4-2022Q3) 8.200 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 2.000 ha (20%) in vergelijking met een jaar eerder (2020Q4-2021Q3). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 1,9% tot 1,5%.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In het derde kwartaal van 2022 is deze prijs in de IJsselmeerpolders met 2% gestegen naar 139.900 euro per hectare. In het Oostelijk Veehouderijgebied en in het Centraal Veehouderijgebied nam de grondprijs licht toe (circa 1%) tot respectievelijk 68.900 euro en 69.100 euro per hectare, terwijl in het Rivierengebied de grondprijs met 2% daalde naar 71.600 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 2,3 omhooggegaan.

Figuur 9 Grondprijsmonitor Q3 2022

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders, van 89.000 euro in Wieringen en Wieringermeer, tot 129.000 euro per hectare in de Noordoostelijke Polder, een verschil van 45% (kaart 2). Binnen de andere drie groepen van landbouwgebieden in Oost Nederland – Oostelijk Veehouderijgebied, Centraal Veehouderijgebied en Rivierengebied – zijn de verschillen met circa 20% veel kleiner.

Kaart 1 Q3 202

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2022 a

a Voor Bouwhoek en Hogeland, IJsselmeerpolders, Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen en Zuid-Limburg tweede en derde kwartaal 2022 (in verband met beperkt aantal transacties).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q3 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2019Q4 tot en met 2022Q3. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.