06 april 2022 | 3 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2021 met bijna 2% ten opzichte van het derde kwartaal: van 74.400 euro tot 73.100 euro per hectare. Over het gehele jaar 2021 is de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland uitgekomen op 69.400 euro per hectare, 9% boven de grondprijs in 2020 (63.700 euro per hectare).
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in landsdeel Oost Nederland met bijna 7% afgenomen: van 9.200 ha in 2020 tot 8.600 ha in 2021. De relatieve grondmobiliteit daalde licht van 1,7% naar 1,6%.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In de IJsselmeerpolders is deze prijs in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw vrij sterk gestegen, met 13% tot 111.000 euro per hectare. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In het Rivierengebied is de prijs met 5% gestegen tot 73.800 euro per hectare. In het Oostelijk Veehouderijgebied nam de prijs toe met 3% tot 65.500 euro, terwijl de grondprijs in het Centraal Veehouderijgebied praktisch gelijk bleef met 65.400 euro per hectare.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 omhooggegaan.

Figuur 9 Q4 2021

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaal a, 2011-2021

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.In Oost Nederland zijn er in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 56.000 à 57.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe en in de IJsselstreek, tot 70.000 euro per hectare in Twente, een verschil van 25% (kaart 2). Binnen de andere drie groepen van landbouwgebieden – het Centraal Veehouderijgebied, de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied – zijn er ook grote behoorlijke prijsverschillen (respectievelijk 26%, 47% en 52%).

 

Kaart 1 Q4 2021

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2021

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2021

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q1 tot en met 2021Q4

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.