08 oktober 2021 | 3 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 8%: van 68.900 euro (eerste kwartaal 2021) tot 63.500 euro per hectare. Over het gehele jaar 2020 lag de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland op 63.700 euro per hectare.
In Oost Nederland is in de afgelopen vier kwartalen (2020Q3-2021Q2) 9.100 ha landbouwgrond verhandeld, een fractie meer (100 ha; 1%) dan het voorgaande jaar (2019Q3-2020Q2). De relatieve grondmobiliteit is met 1,7% gelijk gebleven.

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In twee van de vier gebieden is deze prijs in het tweede kwartaal van 2021 licht gestegen: in het Oostelijk Veehouderijgebied met 3% tot 62.800 euro en in de IJsselmeerpolders met 2% tot 79.800 euro per hectare. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In het Rivierengebied daalde de grondprijs opnieuw met bijna 2% tot 67.500 euro, en in het Centraal Veehouderijgebied is de prijs met 67.300 euro per hectare vrijwel gelijk gebleven.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,2 à 1,4 omhooggegaan.

Regionaal Oost Figuur 8

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaal a, 2011-2021
a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.In Oost Nederland zijn er in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 55.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 69.000 euro per hectare in Twente, een verschil van 25% (kaart 2). Binnen de andere drie groepen van landbouwgebieden – het Centraal Veehouderijgebied, de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied – zijn er overeenkomstige prijsverschillen (rond de 30%).

Regionaal Kaart 1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionaal Kaart 2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a
a) Gemiddelde van kwartalen 2018Q3 tot en met 2021Q2
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.