21 december 2023 | 2 min.

Grondprijzen Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2023 met 10% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023: van 79.900 euro tot 87.800 euro per hectare. Over het gehele jaar 2022 is de gemiddelde grondprijs in Oost Nederland uitgekomen op 79.000 euro per hectare. In Oost Nederland is in de afgelopen vier kwartalen (2022Q4-2023Q3) 8.500 ha landbouwgrond verhandeld, een toename van 350 ha (4%) in vergelijking met een jaar eerder (2021Q4-2022Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,6% (tegen 1,5% een jaar eerder).

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9 en kaart 1). In het derde kwartaal van 2023 is deze prijs in het Centraal Veehouderijgebied en in het Rivierengebied met 4% à 6% gestegen tot respectievelijk 68.600 euro en 80.100 euro per hectare. In het Oostelijk Veehouderijgebied en in de IJsselmeerpolders is de grondprijs heel licht (1%) toegenomen tot 72.500 euro en 143.600 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 2,0 omhooggegaan.

Grondmonitor Figuur 9 Q3 2023

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) Oost Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In Oost Nederland is het prijsverschil het grootst binnen de IJsselmeerpolders: van 94.000 euro in Wieringen en Wieringermeer tot 141.000 euro per hectare in de Noordoostelijke Polder, een verschil van 50% (kaart 2). Daarna volgen het Rivierengebied met 34%, het Centraal Veehouderijgebied met 30% en het Oostelijk Veehouderijgebied met 13%.

Grondmonitor Kaart 1 Q3 2023

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2023a

 a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmonitor Kaart 2 Q3 2023

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q3.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.