20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland is in het derde kwartaal van 2022 met 14% gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal: van 59.600 euro tot 67.900 euro per hectare. Over heel 2021 lag de gemiddelde prijs op 58.000 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2021Q4-2022Q3) is in Noord Nederland 8.300 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is ruim 800 ha (9%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2020Q4-2021Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,5% (tegen 1,6% een jaar eerder).

Figuur 8 Grondprijsmonitor Q3 2022

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In het Noordelijk Weidegebied is deze prijs in het derde kwartaal met 4% gestegen tot 56.300 euro per hectare. Zowel in de Bouwhoek en Hogeland als in de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs met 2% toegenomen tot respectievelijk 63.400 euro en 72.700 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,9 toegenomen.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 47.000 euro in De Wouden tot 59.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 26%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – ligt de marge rond 20%.

Kaart 1 Q3 202

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2022

a Voor Bouwhoek en Hogeland, IJsselmeerpolders, Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen en Zuid-Limburg tweede en derde kwartaal 2022 (in verband met beperkt aantal transacties).
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q3 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2019Q4 tot en met 2022Q3 b)Onvoldoende waarnemingen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.