06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland steeg in het vierde kwartaal van 2021 met 18% ten opzichte van het derde kwartaal: van 52.100 euro tot 61.700 euro per hectare. Over heel 2021 komt de gemiddelde prijs uit op 59.100 euro per hectare; bijna 5% hoger dan in 2020 (56.500 euro per hectare).
De grondmobiliteit is in Noord Nederland met ruim 2% gestegen: van 8.200 ha in 2020 tot 8.400 ha in 2021. De relatieve grondmobiliteit nam toe van 1,4% naar 1,5%.

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In Bouwhoek en Hogeland is deze prijs in het vierde kwartaal van 2021 met 2% gestegen tot 68.300 euro per hectare. In het Noordelijk Weidegebied steeg de prijs met 3% tot 53.200 euro, en in de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs heel licht (1%) toegenomen tot 65.900 euro per hectare.

In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 1,9 toegenomen.

Figuur 8 Q4 2021

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaal a, 2011-2021
a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 45.000 euro in De Wouden tot 58.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 29%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – zijn de verschillen respectievelijk 41% en 23%.

Kaart 1 Q4 2021

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2021

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2021

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q1 tot en met 2021Q4

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.