06 oktober 2023 | 3 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland is in het tweede kwartaal van 2023 met 8% gestegen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023: van 63.500 euro tot 68.500 euro per hectare. Over heel 2022 komt de gemiddelde prijs uit op 63.500 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2022Q3-2023Q2) is in Noord Nederland 7.900 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 700 ha (8%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2021Q3-2022Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,4% (tegen 1,5% een jaar eerder).

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8 en kaart 1). In het Noordelijk Weidegebied en in de Bouwhoek en Hogeland is deze prijs in het tweede kwartaal van 2023 met 8% à 9% toegenomen tot respectievelijk 62.100 euro en 74.200 euro per hectare. In de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs in het tweede kwartaal heel licht (1%) gestegen tot 72.200 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,6 à 1,8 toegenomen.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen. Zo varieerde in het Noordelijk Weidegebied de agrarische grondprijzen van 51.000 euro in De Wouden tot 62.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 22%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland – ligt de marge op 11% en 30%.

Grondmonitor Figuur 2 Q2 2023

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen. Zo varieerde in het Noordelijk Weidegebied de agrarische grondprijzen van 48.000 euro in De Wouden tot 60.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel, en in het Weidegebied van het Noorderveld (kaart 2), een verschil van 25%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland – ligt de marge op 13% en 26%.

Grondmonitor Kaart 1 Q2 2023

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2023a

a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q3 t/m 2023Q2).

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmonitor Kaart 2 Q2 2023

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebieda

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q3 t/m 2023Q2.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.