20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland is in het vierde kwartaal van 2022 met 4% gedaald ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.900 euro tot 64.900 euro per hectare. Over heel 2022 komt de gemiddelde prijs uit op 63.500 euro per hectare; ruim 9% hoger dan in 2021 (58.000 euro per hectare). De grondmobiliteit is in Noord Nederland met 6% afgenomen: van 9.000 ha in 2021 tot 8.500 ha in 2022. De relatieve grondmobiliteit daalde van 1,6% naar 1,5%.

Figuur 8 Q4 2022

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In de Bouwhoek en Hogeland en in de Veenkoloniën en Oldambt is deze prijs in het vierde kwartaal met enkele procenten toegenomen tot respectievelijk 66.100 euro en 74.500 euro per hectare. In het Noordelijk Weidegebied is de grondprijs in het vierde kwartaal uitgekomen op 56.200 euro per hectare, praktisch gelijk aan die in het voorgaande kwartaal. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 2,0 toegenomen.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen. Zo varieerde in het Noordelijk Weidegebied de agrarische grondprijzen van 48.000 euro in De Wouden tot 60.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 25%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland – ligt de marge op 16% en 20%.

Kaart 1 Q4 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q1 tot en met 2022Q4. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.