06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2022 met bijna 3% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2021: van 61.900 euro tot 63.600 euro per hectare. Over heel 2021 lag de gemiddelde prijs op 58.000 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2021Q2-2022Q1) is in Noord Nederland 9.000 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 500 ha (5%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2020Q2-2021Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,6% (tegen 1,7% een jaar eerder).

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 7). In Bouwhoek en Hogeland is deze prijs in het eerste kwartaal van 2022 met 4% gedaald tot 58.700 euro per hectare. In de Veenkoloniën en Oldambt is de grondprijs met 7% toegenomen tot 70.200 euro, en in het Noordelijk Weidegebied steeg de prijs met 3% tot 53.700 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 2,0 toegenomen.

Afbeelding Figuur 7 Q1 2022

Figuur 7 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen: in het Noordelijk Weidegebied van 46.000 euro in De Wouden tot 59.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 28%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Bouwhoek en Hogeland, en Veenkoloniën en Oldambt – ligt de marge rond 20%.

Kaart 1 Q1 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, eerste kwartaal 2022

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q1 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

  1. a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q2 tot en met 2022Q1

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.