25 april 2024 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland is in het eerste kwartaal van 2024 met 2% gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2023: van 67.900 euro tot 69.200 euro per hectare. Over heel 2023 komt de gemiddelde prijs uit op 66.400 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2023Q2-2024Q1) is in Noord Nederland 7.700 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 300 ha (4%) minder dan in dezelfde een jaar daarvoor (2022Q2-2023Q1). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,4%, evenveel als een jaar eerder.

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8 en kaart 1). In de Bouwhoek en Hogeland is deze prijs in het eerste kwartaal van 2024 met 10% gedaald tot 72.400 euro per hectare. In de twee andere gebieden steeg de grondprijs; in de Veenkoloniën en Oldambt met 6% naar 76.800 euro en in het Noordelijk Weidegebied met 2% tot 62.800 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,6 à 1,9 toegenomen.

Afbeelding8 Agrarische Grondprijzen

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaala, 2014-2024

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen. Zo varieerde in het Noordelijk Weidegebied de agrarische grondprijzen van 54.000 euro in De Wouden tot 65.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 20%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland – ligt de marge op 14% en 19%.

Kaart 1 Agrarische Grondprijzen

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, eerste kwartaal 2024a

a Gewogen gemiddelde vier kwartalen van 2023Q2 t/m 2024Q1.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

 

Kaart 2 Agrarische Grondprijzen

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebieda

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2021Q2 t/m 2024Q1. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.