21 december 2023 | 2 min.

Grondprijzen Noord Nederland

De gemiddelde agrarische grondprijs in Noord Nederland is in het derde kwartaal van 2023 met 13% gedaald ten opzichte van het tweede kwartaal van 2023: van 68.500 euro tot 59.500 euro per hectare. Over heel 2022 komt de gemiddelde prijs uit op 63.500 euro per hectare. In de laatste vier kwartalen (2022Q4-2023Q3) is in Noord Nederland 7.700 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 600 ha (7%) minder dan in dezelfde periode een jaar daarvoor (2021Q4-2022Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,4% (tegen 1,5% een jaar eerder).

Noord Nederland is opgebouwd uit drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8 en kaart 1). In het Noordelijk Weidegebied is deze prijs in het derde kwartaal van 2023 met 3% gedaald tot 60.200 euro per hectare. In de Bouwhoek en Hogeland is de grondprijs in het derde kwartaal uitgekomen op 74.500 euro, en in de Veenkoloniën en Oldambt op 72.000 euro per hectare. Deze prijzen zijn vrijwel gelijk aan die in het tweede kwartaal. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,6 à 1,9 toegenomen.

Grondmonitor Figuur 8 Q3 2023

Figuur 8 Agrarische grondprijs (euro per ha) Noord Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Binnen de groepen van landbouwgebieden kunnen de prijzen aanzienlijk uiteenlopen. Zo varieerde in het Noordelijk Weidegebied de agrarische grondprijzen van 51.000 euro in De Wouden tot 63.000 euro per hectare in het Weidegebied in Overijssel (kaart 2), een verschil van 24%. Binnen de twee overige groepen van landbouwgebieden – Veenkoloniën en Oldambt, en Bouwhoek en Hogeland – ligt de marge op 11% en 29%.

Grondmonitor Kaart 1 Q3 2023

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2023a

a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmonitor Kaart 2 Q3 2023

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebieda

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q3.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.