25 april 2024 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2023 licht (1%) gedaald ten opzichte van het derde kwartaal van 2023: van 91.400 euro naar 90.100 euro per hectare. Over heel 2023 ligt de gemiddelde grondprijs op 87.400 euro per hectare, 7% hoger dan in 2022 (81.600 euro per hectare).Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 7% afgenomen: van 9.200 ha in 2022 tot 8.600 ha in 2023. De relatieve grondmobiliteit daalde van 1,9% naar 1,8%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11 en kaart 1). In alle vier de gebieden is deze prijs in het vierde kwartaal van 2023 toegenomen: in Zuidwest-Brabant met 1% tot 94.900 euro, in het Zuidelijk Veehouderijgebied met 3% naar 86.000 euro, in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied met 4% naar 87.400 euro, en in Zuid-Limburg met 5% tot 89.900 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,7 omhooggegaan.

GRAF11

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 72.000 euro in Zeeuwsch-Vlaanderen tot ongeveer 97.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van 35%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied ligt de marge tussen 4% en 9%: van 75.000 à 78.000 euro per hectare in Noord-Limburg en in Maaskant en Land van Cuijk, tot 81.000 à 82.000 euro per hectare in de andere landbouwgebieden binnen het Zuidelijk Veehouderijgebied.

KAART1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2023a

 a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

KAART2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q4.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.