20 december 2022 | 3 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2022 met bijna 8% ten opzichte van het tweede kwartaal: van 76.100 euro naar 81.900 euro per hectare. Over heel 2021 lag de gemiddelde grondprijs op 74.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 21% afgenomen: van 11.000 ha in de periode 2020Q4-2021Q3 tot 8.700 ha over de laatste vier kwartalen (2021Q4-2022Q3). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 2,3% tot 1,8%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11). In het derde kwartaal van 2022 steeg deze prijs in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied met 2% naar 80.700 euro per hectare. In Zuidwest-Brabant daalde de grondprijs met 2% tot 79.400 euro per hectare. De grondprijs in het Zuidelijk Veehouderijgebied van 77.200 euro en in Zuid-Limburg van 78.300 euro per hectare, zijn (vrijwel) gelijk aan die in het tweede kwartaal van 2022. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 omhooggegaan.

Figuur 11 Grondprijsmonitor Q3 2022

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van ongeveer 70.000 euro in de Biesbosch, en Voorne-Putten en Hoeksche Waard, tot 90.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van bijna 30%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijft het verschil beperkt tot 11%: van circa 70.000 euro in Noord-Limburg, en Maaskant en Land van Cuijk, tot 78.000 euro per hectare in de Westelijke Langstraat.

Kaart 1 Q3 202

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2022 a

a Voor Bouwhoek en Hogeland, IJsselmeerpolders, Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen en Zuid-Limburg tweede en derde kwartaal 2022 (in verband met beperkt aantal transacties).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

 

Kaart 2 Q3 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2019Q4 tot en met 2022Q3. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.