06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met 6% ten opzichte van het derde kwartaal: van 80.100 euro naar 75.300 euro per hectare. Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs op 75.600 euro per hectare, ruim 4% hoger dan in 2020 (72.400 euro per hectare).
De grondmobiliteit is in Zuid Nederland met 9.900 ha in 2021 gelijk aan het voorgaande jaar. De relatieve grondmobiliteit bleef ongewijzigd op 2,0%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11). In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied en Zuidwest-Brabant is deze prijs in het vierde kwartaal van 2021 lichtjes (1% à 2%) gestegen tot respectievelijk 78.000 en 79.400 euro per hectare. In het Zuidelijk Veehouderijgebied is de grondprijs uitgekomen op 73.600 euro en in Zuid-Limburg op 72.600 euro per hectare, in beide gebieden vrijwel gelijk aan het voorgaande kwartaal.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,5 omhooggegaan.

Figuur 11 Q4 2021

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaal a, 2011-2021

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van rond de 70.000 euro in de Biesbosch, in Zeeuwsch-Vlaanderen en in Voorne-Putten en Hoeksche Waard, tot 86.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van 24%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijven de verschillen beperkt tot ongeveer 15%: van 67.000 euro in Maaskant en Land van Cuijk en in Noord-Limburg, tot 77.000 euro per hectare in de Westelijke Langstraat.

Kaart 1 Q4 2021

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2021

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2021

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q1 tot en met 2021Q4

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.