21 december 2023 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2023 met 15% ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023: van 79.600 euro naar 91.400 euro per hectare. Over heel 2022 ligt de gemiddelde grondprijs op 81.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 2% afgenomen: van 8.700 ha in de periode 2021Q4-2022Q3 tot 8.500 ha over de laatste vier kwartalen (2022Q4-2023Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,8% (gelijk aan een jaar eerder).

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11 en kaart 1). In Zuid-Limburg, in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied en in het Zuidelijk Veehouderijgebied is deze prijs in het derde kwartaal van 2023 niet of nauwelijks gewijzigd. De grondprijzen in deze drie gebieden liggen dicht bij elkaar, 84.000 à 85.000 euro per hectare. In Zuidwest-Brabant is de grondprijs met 8% gestegen tot 93.500 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,7 omhooggegaan.

Grondmonitor Figuur 11 Q3 2023

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 71.000 euro in Zeeuwsch-Vlaanderen tot ongeveer 90.000 euro per hectare in Goeree-Overflakkee en Noordelijk Zeeland (kaart 2), een verschil van 27%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijft het verschil beperkt tot ongeveer 7%: van 74.000 à 76.000 euro per hectare in Noord-Limburg, en in Maaskant en Land van Cuijk, tot 79.000 à 80.000 euro per hectare in de andere landbouwgebieden binnen het Zuidelijk Veehouderijgebied.

Grondmonitor Kaart 1 Q3 2023

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2023a

 a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q4 t/m 2023Q3).
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmonitor Kaart 2 Q3 2023

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q4 t/m 2023Q3.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.