20 juli 2023 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2023 met 5% ten opzichte van het vierde kwartaal van 2022: van 83.700 euro naar 87.500 euro per hectare. Over heel 2022 ligt de gemiddelde grondprijs op 81.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 7% afgenomen: van 9.500 ha in de periode 2021Q2-2022Q1 tot 8.800 ha over de laatste vier kwartalen (2022Q2-2023Q1). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 2,0% tot 1,8%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11). In alle vier de gebieden is deze prijs in het eerste kwartaal van 2023 gestegen met 2% à 3%. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied is de grondprijs uitgekomen op 86.000 euro, in Zuidwest-Brabant op 84.500 euro, in het Zuidelijk Veehouderijgebied op 82.000 euro, en in Zuid-Limburg op 84.000 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 omhooggegaan.

Grondprijsmonitor Q1 2023 Figuur 11

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 70.000 euro in de Biesbosch tot 91.000 euro per hectare in Noordelijk Zeeland (kaart 2), een verschil van 30%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijft het verschil beperkt tot ongeveer 10%: van 72.000 à 73.000 euro per hectare in Noord-Limburg, en in Maaskant en Land van Cuijk, tot 78.000 à 79.000 euro per hectare in de andere landbouwgebieden binnen het Zuidelijk Veehouderijgebied.Grondprijsmonitor Q1 2023 Kaart 1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, eerste kwartaal 2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

 

Grondprijsmonitor Q 1 2023 Kaart 2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q2 tot en met 2023Q1.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.