08 oktober 2021 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 3% ten opzichte van het 1e kwartaal: van 75.400 euro naar 73.000 euro per hectare. Over heel 2020 ligt de gemiddelde grondprijs op 72.400 euro per hectare.
Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 9% gestegen: van 9.300 ha in de periode 2019Q3-2020Q2 tot 10.100 ha over de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen is uitgekomen op 2,1%, tegen 1,9% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10). In drie van de vier gebieden is deze prijs in het tweede kwartaal van 2021 niet of nauwelijks gewijzigd: in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied is de grondprijs uitgekomen op 72.600 euro, in het Zuidelijk Veehouderijgebied op 71.800 euro en in Zuidwest-Brabant op 77.400 euro. In Zuid-Limburg is de grondprijs met ruim 2% gestegen tot 73.800 euro per hectare.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,5 omhooggegaan.

Regionaal Zuid Figuur 10

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaal a, 2011-2021
a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 66.000 euro in de Biesbosch tot 84.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van 27%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van 66.000 euro in Noord-Limburg tot rond 73.000 à 74.000 euro per hectare in De Kempen, Midden-Noord-Brabant, en het Westelijk Peelgebied (een verschil van circa 12%).

Regionaal Kaart 1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionaal Kaart 2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a
a) Gemiddelde van kwartalen 2018Q3 tot en met 2021Q2
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.