06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2022 met 6% ten opzichte van het eerste kwartaal: van 80.800 euro naar 76.100 euro per hectare. Over heel 2021 lag de gemiddelde grondprijs op 74.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 13% afgenomen: van 10.800 ha in de periode 2020Q3-2021Q2 tot 9.400 ha over de laatste vier kwartalen (2021Q3-2022Q2). De relatieve grondmobiliteit is gedaald van 2,2% tot 1,9%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11). In het tweede kwartaal van 2022 steeg deze prijs in het Zuidelijk Veehouderijgebied met 2% tot 77.200 euro per hectare. De grondprijs in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied van 79.100 euro en in Zuid-Limburg van 78.000 euro per hectare, zijn vrijwel aan die in het eerste kwartaal van 2022. In Zuidwest-Brabant is de grondprijs met 1% gedaald tot 81.000 euro per hectare.

In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 omhooggegaan.

Afbeelding Figuur 11 Q2 2022

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 68.000 euro in Voorne-Putten en Hoeksche Waard, tot 83.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van 22%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijft het verschil beperkt tot 15%: van 68.000 euro in Noord-Limburg, tot 78.000 euro per hectare in de Westelijke Langstraat.

Afbeelding Kaart 1 Q2 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Afbeelding Kaart 2 Q2 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q3 tot en met 2022Q2

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.