20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen Zuid Nederland

In Zuid Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2022 met 2% ten opzichte van het derde kwartaal: van 81.900 euro naar 83.700 euro per hectare. Over heel 2022 ligt de gemiddelde grondprijs op 81.600 euro per hectare, ruim 9% hoger dan in 2021 (74.600 euro per hectare). Het verhandeld areaal landbouwgrond is in Zuid Nederland met 8% afgenomen: van 10.000 ha in 2021 tot 9.200 ha in 2022. De relatieve grondmobiliteit daalde van 2,0% naar 1,9%.

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 11). In alle vier de gebieden is deze prijs in het vierde kwartaal gestegen, van ruim 3% in Zuidwest-Brabant tot ruim 5% in Zuid-Limburg. In het Zuidelijk Veehouderijgebied is de grondprijs in het vierde kwartaal uitgekomen op 80.300 euro, in Zuidwest-Brabant op 82.200 euro, in Zuid-Limburg op 82.500 euro en in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied op 83.800 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,7 omhooggegaan.

Figuur 11 Q4 2022

Figuur 11 Agrarische grondprijs (euro per ha) Zuid Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

In Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied de grootste groepen van landbouwgebieden. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 70.000 euro in de Biesbosch tot 90.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van bijna 30%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied blijft het verschil beperkt tot 11%: van ongeveer 71.000 euro in Noord-Limburg, en Maaskant en Land van Cuijk, tot 79.000 euro per hectare in de Westelijke Langstraat.

Kaart 1 Q4 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

 

 

Kaart 2 Q4 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2020Q1 tot en met 2022Q4. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.