06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2022 met 4% ten opzichte van het eerste kwartaal: van 72.300 euro naar 74.900 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2021 bedroeg 69.000 euro per hectare. De grondmobiliteit is in West Nederland met 5% afgenomen: van 4.300 ha in de periode 2020Q3-2021Q2 tot 4.100 ha over de laatste vier kwartalen (2021Q3-2022Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,9% (tegen 2,0% een jaar eerder).

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10). In Waterland en Droogmakerijen is de grondprijs in het tweede kwartaal van 2022 met 11% toegenomen tot 75.400 euro per hectare. In Westelijk Holland steeg de grondprijs licht (ruim 1%) tot 84.900 euro, en in het Hollands/Utrechts Weidegebied is de prijs uitgekomen op 61.900 euro per hectare, vrijwel gelijk aan de prijs in het eerste kwartaal van 2022. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 2,2 toegenomen.

Afbeelding Figuur 10 Q2 2022

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 66.000 euro in Westelijk Rijnland en Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen, tot 90.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 36%. In deze vergelijking zijn de landbouwgebieden met weinig prijswaarnemingen weggelaten. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 28%.

Afbeelding Kaart 1 Q2 2022

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Afbeelding Kaart 2 Q2 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

  1. a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q3 tot en met 2022Q2

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.