08 oktober 2021 | 2 min.

Grondprijzen west Nederland

In West Nederland nam de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2021 met 12% af ten opzichte van het eerste kwartaal: van70.700 euro naar 62.000 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2020 bedraagt 63.700 euro per hectare.
De grondmobiliteit in West Nederland steeg met 3%: van 3.800 ha in de periode 2019Q3-2020Q2 tot 3.900 ha over de laatste vier kwartalen (2020Q3-2021Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedraagt 1,8%, tegen 1,7% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 9). In twee van de drie gebieden is deze prijs in het tweede kwartaal van 2021 gestegen: in Westelijk Holland met 3% tot 74.900 euro, en in Waterland en Droogmakerijen met 5% tot 66.300 euro per hectare. De prijsschommelingen Waterland en Droogmakerijen zijn mede het gevolg het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In het Hollands/Utrechts Weidegebied bedroeg de grondprijs 58.300 euro per hectare, vrijwel gelijk aan de prijs in het eerste kwartaal.

In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,9 toegenomen.

Regionaal West Figuur 9

Figuur 9 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaal a, 2011-2021
a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 58.000 euro per hectare in Texel en Land van Zijpe, tot 86.000 euro per hectare in de Haarlemmermeer (kaart 2), een verschil van bijna 50%. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden beperkt tot 21%.

Regionaal Kaart 1

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Regionaal Kaart 2

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a
a) Gemiddelde van kwartalen 2018Q3 tot en met 2021Q2
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.