20 december 2022 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2022 met 11% ten opzichte van het tweede kwartaal: van 74.900 euro naar 66.800 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2021 bedroeg 69.000 euro per hectare. De grondmobiliteit is in West Nederland met 7% afgenomen: van 4.500 ha in de periode 2020Q4-2021Q3 tot 4.200 ha over de laatste vier kwartalen (2021Q4-2022Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 2,0% (tegen 2,1% een jaar eerder).

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10). In Westelijk Holland is deze prijs in het derde kwartaal licht (1%) gestegen tot 85.800 euro per hectare, terwijl de grondprijs in Waterland en Droogmakerijen, en in het Hollands/Utrechts Weidegebied licht (1 à 1,5%) is afgenomen tot respectievelijk 74.200 euro en 61.300 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 2,1 toegenomen.

Figuur 10 Grondprijsmonitor 2022

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaal a, 2012-2022

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van ongeveer 66.000 euro in Westelijk Rijnland, en Westland en Zuidhollandse Droogmakerijen, tot 92.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 39%. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 27%.

Kaart 1 Q3 202

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, derde kwartaal 2022 a

a Voor Bouwhoek en Hogeland, IJsselmeerpolders, Westelijk Holland, Waterland en Droogmakerijen en Zuid-Limburg tweede en derde kwartaal 2022 (in verband met beperkt aantal transacties).

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q3 2022

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gemiddelde van kwartalen 2019Q4 tot en met 2022Q3. b) Onvoldoende waarnemingen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.