06 april 2022 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2021 met 8% ten opzichte van het derde kwartaal: van 66.300 euro naar 71.800 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2021 bedraagt 67.500 euro per hectare, 6% hoger dan in 2020 (63.700 euro per hectare).
De grondmobiliteit in West Nederland is met 4.000 ha in 2021 gelijk aan het voorgaande jaar. De relatieve grondmobiliteit bleef hiermee 1,8%.

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10). In Westelijk Holland is deze prijs in het vierde kwartaal van 2021 met 4% toegenomen tot 82.400 euro per hectare. In het Hollands/Utrechts Weidegebied is de grondprijs met 61.900 euro per hectare vrijwel gelijk gebleven, terwijl in Waterland en Droogmakerijen de grondprijs met 3% afnam tot 63.600 euro per hectare.

In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,9 toegenomen.

Figuur 10 Q4 2021

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaal a, 2011-2021

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 58.000 à 60.000 euro in Texel en Land van Zijpe en in Boskoop en Rijneveld, tot 89.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van circa 50%. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied blijft het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden beperkt tot 24%.

Kaart 1 Q4 2021

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, vierde kwartaal 2021

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.

Kaart 2 Q4 2021

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a) Gemiddelde van kwartalen 2019Q1 tot en met 2021Q4

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research.