06 oktober 2023 | 2 min.

Grondprijzen West Nederland

In West Nederland is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2023 met 9% afgenomen ten opzichte van het eerste kwartaal van 2023: van 78.00 euro naar 70.900 euro per hectare. Het jaargemiddelde voor 2022 bedraagt 70.400 euro per hectare. De grondmobiliteit is in West Nederland met 2% afgenomen: van 4.100 ha in de periode 2021Q3-2022Q2 tot 4.000 ha over de laatste vier kwartalen (2022Q3-2023Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen bedroeg 1,9% (gelijk aan een jaar eerder).

West Nederland telt drie groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 10 en kaart 1). In Westelijk Holland en in het Hollands/Utrechts Weidegebied is deze prijs in het tweede kwartaal van 2023 met 1% à 3% gestegen tot respectievelijk 82.400 euro en 66.000 euro per hectare. In Waterland en Droogmakerijen daalde de grondprijs met 13% tot 57.800 euro per hectare. In tien jaar tijd is de gemiddelde agrarische grondprijs in deze drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,5 à 1,7 toegenomen.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 71.000 euro in Boskoop en Rijneveld tot 94.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 32%. In deze vergelijking zijn de landbouwgebieden met weinig prijswaarnemingen weggelaten. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 22%.

Grondmonitor Figuur 10 Q2 2023

Figuur 10 Agrarische grondprijs (euro per ha) West Nederland per kwartaala, 2013-2023

a Voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

In West Nederland zijn de prijsverschillen binnen de groepen van landbouwgebieden het grootst in Westelijk Holland: van 68.000 euro in Boskoop en Rijneveld tot 93.000 euro per hectare in West-Friesland en omgeving (kaart 2), een verschil van 37%. In deze vergelijking zijn de landbouwgebieden met weinig prijswaarnemingen weggelaten. Binnen het Hollands/Utrechts Weidegebied is het verschil in grondprijs tussen de landbouwgebieden 24%.

Grondmonitor Kaart 1 Q2 2023

Kaart 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar 14 groepen landbouwgebieden, tweede kwartaal 2023a

a Gewogen gemiddelde vier kwartalen (2022Q3 t/m 2023Q2).

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmonitor Kaart 2 Q2 2023

Kaart 2 Agrarische grondprijs (euro per ha) naar landbouwgebied a

a Gewogen gemiddelde van kwartalen 2020Q3 t/m 2023Q2.

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.