25 april 2024 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs met 6% gestegen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2023 met 6,2% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 77.600 euro naar 82.400 euro per hectare (figuur 1). Over heel 2023 is de gemiddelde grondprijs uitgekomen op 78.800 euro per hectare, 7,4% hoger dan in 2022 (73.400 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal van 2023 met 4,5% naar 93.100 euro per hectare. Over heel 2023 lag de gemiddelde grondprijs van bouwland op 90.900 euro per hectare, 7,6% boven de prijs in 2022 (84.500 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van grasland nam in het vierde kwartaal van 2023 met 2,2% toe tot 71.200 euro per hectare. Over heel 2023 noteerde grasland een gemiddelde prijs van 69.400 euro per hectare, 4,8% meer dan in 2022 (66.200 euro per hectare).

Voor snijmaisland bleef de prijs in het vierde kwartaal vrijwel stabiel op 80.300 euro per hectare, resulterend in een jaargemiddelde van 77.600 euro - een stijging van 5,6% ten opzichte van 2022 (73.500 euro per hectare).

Graf1

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2013-2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit afgenomen

In het vierde kwartaal van 2023 is 10.200 ha landbouwgrond verhandeld, ruim 800 ha (7%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (figuur 2). In heel 2023 is 27.400 ha landbouwgrond verhandeld. Dat is 11% minder dan in 2022, toen 30.800 ha werd overgedragen.

De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2023 uit op 1,53% tegen 1,71% in 2022.

Grondmonitor Figuur 2 Q3 2023

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2018-2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.