20 december 2022 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs gestegen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2022 uitgekomen op 75.300 euro per hectare (figuur 1). Dat is 9,1% hoger dan in het tweede kwartaal van 2022 (69.000 euro per hectare), en 8,5% meer dan de gemiddelde grondprijs over heel 2021 van 69.400 per hectare.

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het derde kwartaal van 2022 met 9,8% naar 86.100 euro per hectare. Dat is bijna 10% hoger dan de gemiddelde prijs over heel 2021 (78.500 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van grasland is in het derde kwartaal van 2022 met 5,5% gestegen tot 67.100 euro per hectare. Dat is ruim 6% meer dan de gemiddelde prijs van grasland over heel 2021 (63.200 euro per hectare). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het derde kwartaal van 2022 met 9,5% gestegen tot 80.500 euro per hectare.

Figuur 1 Grondprijsmonnitor Q3 2022

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2012-2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research

Minder grond verhandeld

In het derde kwartaal van 2022 is 5.000 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), ruim 900 ha (15%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2021Q4 tot en met 2022Q3) is in totaal 29.600 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 5.200 ha (15%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (2020Q4-2021Q3).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,64%, tegen 1,93% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Figuur 2 Grondprijsmonitor Q3 2022

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2017-2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research