20 december 2022 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs licht gestegen

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2022 met 2,5% gestegen tot 77.100 euro per hectare (figuur 1). Over heel 2022 is de gemiddelde grondprijs uitgekomen op 73.400 euro per hectare, 5,8% hoger dan in 2021 (69.400 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal van 2022 met ruim 3% naar 88.900 euro per hectare. Over heel 2022 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op 84.500 euro per hectare, 7,6% boven de prijs in 2021 (78.500 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van grasland nam in het vierde kwartaal van 2022 met ruim 3% toe tot 69.200 euro per hectare. Over heel 2022 noteert grasland een gemiddelde prijs van 66.200 euro per hectare, 4,7% meer dan in 2021 (63.200 euro per hectare). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het vierde kwartaal van 2022 met ruim 7% gedaald tot 74.600 euro per hectare.

Figuur 1 Q4 2022

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2012-2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit op jaarbasis afgenomen

In het vierde kwartaal van 2022 is 11.000 ha landbouwgrond verhandeld, 1.400 ha (15%) meer dan in hetzelfde kwartaal van 2021. In heel 2022 is 30.800 ha grond verhandeld. Dat is 6% minder dan in 2021, toen 32.700 ha werd overgedragen.

De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2022 uit op 1,71 procent tegen 1,81 procent in 2021.

Figuur 2 Q4 2022

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2018-2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.