06 april 2022 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs gedaald
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2022 uitgekomen op 69.000 euro per hectare (figuur 1). Dat is 3,6% lager dan in het eerste kwartaal van 2022 (71.600 euro per hectare), en vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2021 van 69.400 euro per hectare.

De gemiddelde prijs van bouwland daalde in het tweede kwartaal van 2022 met 4,3% naar 78.400 euro per hectare. Dat is bijna gelijk aan de gemiddelde prijs over heel 2021 van 78.500 euro per hectare.

De gemiddelde prijs van grasland is in het tweede kwartaal van 2022 met 1,7% gedaald tot 63.600 euro per hectare. Dat is ongeveer gelijk aan de gemiddelde prijs van grasland over heel 2021 van 63.200 euro per hectare. De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het tweede kwartaal van 2022 met 2,9% gestegen tot 73.500 euro per hectare.

Afbeelding Figuur 1 Q2 2022 (2)

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2012-2022

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research

Minder grond verhandeld
In het tweede kwartaal van 2022 is 7.100 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), ruim 800 ha (10%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2021. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2021Q3 tot en met 2022Q2) is in totaal 30.500 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 4.000 ha (12%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder (2020Q3-2021Q2).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,69%, tegen 1,91% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Afbeelding Figuur 2 Q2 2022

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2017-2021

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research