08 oktober 2021 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs gedaald

De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2021 uitgekomen op 63.500 euro per hectare (figuur 1). Dat is 5,8% lager dan in het eerste kwartaal van 2021, maar vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2020 van 63.600 euro per hectare.

Zowel de gemiddelde prijs van bouwland als van grasland daalde in het tweede kwartaal ten opzichte van het eerste kwartaal van 2021. De prijs van bouwland daalde met 6% naar 69.800 euro per hectare. Dat is bijna 3% onder de gemiddelde prijs over heel 2020 van 71.800 euro per hectare. De prijs van grasland nam met 5% af tot 59.600 euro per hectare. Dat is 2% hoger dan de gemiddelde prijs over 2020 van 58.400 euro per hectare.

De gemiddelde prijs van snijmaisland was in het tweede kwartaal 66.800 per hectare, nagenoeg gelijk aan de prijs in het voorafgaande kwartaal.

Landelijk Figuur 1

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2011-2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Grondmobiliteit

In het tweede kwartaal van 2021 is 7.200 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), 400 ha (ruim 5%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. Gemeten over de laatste vier kwartalen (2020Q3 tot en met 2021Q2) is in totaal 31.200 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 1.400 ha (4,7%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder (2019Q3-2020Q2).

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de 4 laatste kwartalen bedraagt 1,73%, tegen 1,65% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Landelijk Figuur 2

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2016-2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research