06 oktober 2023 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs gedaald
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het tweede kwartaal van 2023 uitgekomen op 73.600 euro per hectare (figuur 1). Dat is 7,3% lager dan in het eerste kwartaal van 2023 (79.400 euro per hectare), en vrijwel gelijk aan de gemiddelde grondprijs over heel 2022 van 73.400 euro per hectare.

De gemiddelde prijs van bouwland is in het tweede kwartaal van 2023 met 8% gedaald naar 84.900 euro per hectare. Dat is een fractie boven de gemiddelde prijs in 2022 van 84.500 euro per hectare.

De gemiddelde prijs van grasland is in het tweede kwartaal van 2023 met 1,2% afgenomen tot 68.000 euro per hectare. Dat ligt nog 2,7% boven de gemiddelde prijs van grasland in 2022 van 66.200 euro per hectare. De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het tweede kwartaal van 2023 met 5,8% gezakt tot 73.00 euro per hectare.

Grondmonitor Figuur 1 Q2 2023

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2013-2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.

Grondmobiliteit afgenomen
In het tweede kwartaal van 2023 is 6.800 ha landbouwgrond verhandeld, bijna 200 ha (2%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2022 (figuur 2). Gemeten over de laatste vier kwartalen (2022Q3 tot en met 2023Q2) is in totaal 29.100 ha grond in andere handen overgegaan. Dat is 1.200 ha (4%) minder dan in dezelfde periode een jaar eerder.

De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – over de vier laatste kwartalen bedroeg 1,62%, tegen 1,68% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

Grondmonitor Figuur 2 Q2 2023

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2018-2023

Bron: Kadaster en Wageningen Economic Research.