06 april 2022 | 2 min.

Landelijk overzicht grondprijzen

Grondprijs gestegen
De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 2021 met 4,3% gestegen ten opzichte van het derde kwartaal: van 67.100 euro naar 70.000 euro per hectare (figuur 1). Over heel 2021 is de grondprijs uitgekomen op 67.100 euro, 5,5% hoger dan in 2020 (63.600 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van bouwland steeg in het vierde kwartaal met 2% naar 77.000 euro per hectare. Over heel 2021 ligt de gemiddelde grondprijs van bouwland op 74.400 euro per hectare, 3,6% boven de prijs in 2020 (71.800 euro per hectare).

De gemiddelde prijs van grasland nam in het vierde kwartaal met 8% toe tot 64.800 euro per hectare. Over heel 2021 noteert grasland een gemiddelde prijs van 62.000 euro per hectare, 6,2% meer dan in 2020 (58.400 euro per hectare). De gemiddelde prijs van snijmaisland is in het vierde kwartaal met 67.500 euro per hectare gelijk aan het voorgaande kwartaal.

Figuur 1 Q4 2021

Figuur 1 Agrarische grondprijs (euro per ha) Nederland per kwartaal, 2011-2021

Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research

Meer grond verhandeld
In het vierde kwartaal van 2021 is 9.900 ha landbouwgrond verhandeld (figuur 2), 1.000 ha (9%) minder dan in hetzelfde kwartaal van 2020. In heel 2021 is 30.900 ha grond verhandeld. Dat is iets minder (1,6%) dan in 2020, toen 31.400 ha werd overgedragen.

De relatieve grondmobiliteit – de verhandelde oppervlakte afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – kwam in 2021 uit op 1,71% tegen 1,74% in 2020.

Figuur 2 Q4 2021

Figuur 2 Verhandeld areaal (ha) per kwartaal, 2016-2021
Bron: Kadaster/RVO.nl/Wageningen Economic Research