a.s.r. real estate

Jonge Boeren Erfpacht

Met het product Jonge Boeren Erfpacht kunnen jonge ondernemers een kick start geven aan een eigen bedrijf.

Maatwerk
Koopsom
Om het product voor jonge boeren aantrekkelijk te maken zijn er mogelijkheden de grond voor maximaal 90% van de marktwaarde in vrije staat over te dragen.

Looptijd
Het product kent maatwerk in de looptijd van het contract. Op basis van de leeftijd van de jonge boer wordt een contract afgesloten van minimaal 30 en maximaal 40 jaar. De maximale leeftijd bij einde looptijd contract is 70 jaar.

Canon
De canon is gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en looptijd van het contract. Waarbij het canonpercentage eveneens variabel is binnen een bandbreedte van 2,2% - 2,6%.

Duurzaamheid
Bij Jonge Boeren Erfpacht wordt in overleg additionele duurzaamheidseisen opgenomen in de erfpachtovereenkomst en stelt u gedurende de looptijd van het contract data ter beschikking voor de Open Bodem Index.

Voordelen

  • Meer investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Maatwerk
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Duurzame bedrijfsontwikkeling

Download onze flyer Jonge Boeren Erfpacht voor meer informatie.