a.s.r. real estate

Jonge Boeren Erfpacht

a.s.r. wil jonge boeren die duurzaam ondernemen stimuleren om een eigen bedrijf te starten. Met het product Jonge Boeren Erfpacht helpen wij jonge ondernemers een kick start te geven aan hun eigen bedrijf.

Maatwerk
Koopsom
Om het product voor jonge boeren aantrekkelijk te maken zijn er mogelijkheden dat a.s.r. de grond voor maximaal 90% van de marktwaarde in vrije staat overneemt.

Looptijd
Het product kent maatwerk in de looptijd van het contract. Op basis van de leeftijd van de jonge boer wordt een contract afgesloten van minimaal 30 en maximaal 40 jaar. De maximale leeftijd bij einde looptijd contract is 70 jaar.

Canon
De canon is gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en looptijd van het contract. Waarbij het canonpercentage eveneens variabel is binnen een bandbreedte van 2,2% - 2,6%.

Duurzaamheid
a.s.r. gelooft in een sterk en vitaal landelijk gebied, voor nu en in de toekomst. Bij Jonge Boeren Erfpacht wordt in overleg additionele duurzaamheidseisen opgenomen in de erfpachtovereenkomst en stelt u gedurende de looptijd van het contract data ter beschikking voor de Open Bodem Index.

Voordelen

  • Meer investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Maatwerk
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Duurzame bedrijfsontwikkeling

Download onze flyer Jonge Boeren Erfpacht voor meer informatie.