De laagste canon én veel investeringsvrijheid

Jonge Boeren Erfpacht

Voor startende ondernemers is er het product Jonge Boeren Erfpacht. U draagt de grond voor maximaal 90% van de marktwaarde in vrije staat over. De grond krijgt u vervolgens voor een termijn van minimaal 30 en maximaal 40 jaar, afhankelijk van uw leeftijd, op basis van erfpacht direct weer in gebruik. De maximale leeftijd bij einde looptijd contract is 70 jaar.

Duurzaamheid als onderdeel van het bedrijf

Bij het product Jonge Boeren Erfpacht worden in overleg additionele duurzaamheidseisen opgenomen in de erfpachtovereenkomst en stelt u gedurende de looptijd van het contract data ter beschikking voor de Open Bodem Index.

Canon gebaseerd op gemaakte keuzes

De canon is gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en de looptijd van het contract. Waarbij het canonpercentage eveneens variabel is binnen een bandbreedte van 2,2% - 2,6%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voordelen Jonge Boeren Erfpacht

  • Meer investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Maatwerk
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Duurzame bedrijfsontwikkeling
57543-1121-jonge-boeren-erfpacht.png

Flyer Jonge Boeren Erfpacht

Lees hier alles over dit product

Download