De laagste canon én veel investeringsvrijheid

Jonge Boeren Erfpacht

Voor startende ondernemers is er het product Jonge Boeren Erfpacht. U draagt de grond voor maximaal 90% van de marktwaarde in vrije staat over. De grond krijgt u vervolgens voor een termijn van minimaal 30 en maximaal 40 jaar, afhankelijk van uw leeftijd, op basis van erfpacht direct weer in gebruik. De maximale leeftijd bij einde looptijd contract is 70 jaar.

Canon gebaseerd op gemaakte keuzes

De canon is gebaseerd op de gemaakte keuzes in de hoogte van de koopsom en de looptijd van het contract. Waarbij het canonpercentage eveneens variabel is binnen een bandbreedte van 2,2% - 2,6%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voordelen Jonge Boeren Erfpacht

  • Meer investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Maatwerk
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Duurzame bedrijfsontwikkeling

Beloning voor duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom belonen wij boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Wij bieden boeren die landbouwgrond van ons in gebruik hebben een korting van 5 tot 10% aan op de canon op het moment dat zij voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen voor de bodem, biodiversiteit en bedrijf. Lees hier alles over de korting en de voorwaarden

57543-0522-jonge-boeren-erfpacht-2.png

Flyer Jonge Boeren Erfpacht

Lees hier alles over dit product

Download