Creëer investeringsruimte tegen lage kosten

Agrarische Grondwaarde Erfpacht

Speciaal voor het creëren van extra investeringsruimte is Agrarische Grondwaarde Erfpacht ontwikkeld. Hierbij draagt u grond over voor maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat. U krijgt deze voor een termijn van minimaal 30 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. Aan het einde van de erfpachttermijn van 30 jaar kunt u de grond terugkopen. De koopsom is dan 85% van de marktwaarde in vrije staat.

Uitleg Agrarische Grondwaarde Erfpacht

Terugkooprecht

U krijgt langjarig gebruiksrecht én zekerheid, waarbij de bestaande specifieke rechten uiteraard uw eigendom blijven. Bovendien zijn er mogelijkheden het erfpachtrecht voor het einde van de erfpachtperiode aan een derde te verkopen of op het erfpachtrecht een hypotheek af te sluiten. U hebt geen tussentijdse aflossingsverplichting.

Canon van slechts 2,25%

U betaalt jaarlijks een canon van 2,25%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De voordelen van Agrarische Grondwaarde Erfpacht:

  • Investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Kooprecht voor 85% van de marktwaarde van de grond in vrije staat
57413-1121-agrarische-grondwaarde-erfpacht.png

Flyer Agrarische Grondwaarde Erfpacht

Lees hier alles over dit product

Download