De laagste canon én veel investeringsvrijheid

Voor agrarische ondernemers die sturen op de laagst mogelijke kostprijs en voor lange tijd zekerheid willen over het gebruik van de grond is er Loopbaan Erfpacht. Hierbij draagt u de grond over voor maximaal 70% van de marktwaarde van de grond in vrije staat. U krijgt deze voor een termijn van minimaal 30 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. Met een canonpercentage van 2% hebt u de vrijheid om ruimte te creëren voor andere investeringen. Uiteraard blijven alle bestaande rechten uw eigendom.

Geen tussentijdse aflossingsverplichting

Bij de Loopbaan Erfpacht hebt u geen tussentijdse terugbetalingsverplichting. Er zijn mogelijkheden het erfpachtrecht voor het einde van de termijn te verkopen en op het erfpachtrecht een hypotheek te vestigen.

Laagst aangeboden canon van slechts 2%

U betaalt jaarlijks een canon van 2%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Voordelen van Loopbaan Erfpacht

  • Laagst aangeboden canon
  • Langdurige gebruikszekerheid van minimaal 30 jaar
  • Zekerheid van voortzetting exploitatie grond na afloop contract

Duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Bij ons erfpachten houdt daarom in, duurzaam erfpachten. Onze boeren moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen op het gebied van bodem, biodiversiteit en bedrijf. Boeren ontvangen van ons een korting 5 tot 10% op de canon.. Lees hier alles over duurzaam boeren