Flexibele erfpacht met zekere terugkooprechten

Agrarische Index Erfpacht

Met Agrarische Index Erfpacht kiest u voor een veel voorkomende erfpachtvorm die u de mogelijkheid biedt om via vooraf vastgelegde momenten en bijbehorende terugkoopformules weer volledig eigenaar te worden van de grond.

Koopsom

U draagt de grond over waarbij u een koopsom van maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat ontvangt. Vervolgens krijgt u de grond voor een termijn van 26 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. U krijgt bij Agrarische Index Erfpacht de mogelijkheid om het bloot eigendom terug te kopen, waarmee u weer volledig eigenaar van de grond wordt.

Terugkooprecht

Tussentijds en bij het einde van de erfpachtperiode hebt u een terugkooprecht. Deze formule ligt vast in het erfpachtcontract. Het tussentijdse terugkoopmoment bepaalt u zelf bij het aangaan van het erfpachtcontract. Terugkoop van het bloot eigendom is niet verplicht.

Canon van 2,6%

Als erfpachter betaalt u een canon van 2,6%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit maakt Agrarische Index Erfpacht uniek

  • Flexibel door twee contractueel vastgelegde terugkooprechten
  • Reële grondwaardestijging komt bij terugkoop in beginsel toe aan erfpachter
  • Een vast canonpercentage, waarbij het canonbedrag jaarlijks wordt geïndexeerd
57414-1121-arganische-index-erfpacht.png

Flyer Agrarische Index Erfpacht

Lees hier alles over dit product

Download