Flexibele erfpacht met zekere terugkooprechten

Agrarische Index Erfpacht

Met Agrarische Index Erfpacht kiest u voor een veel voorkomende erfpachtvorm die u de mogelijkheid biedt om via vooraf vastgelegde momenten en bijbehorende terugkoopformules weer volledig eigenaar te worden van de grond.

Koopsom

U draagt de grond over waarbij u een koopsom van maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat ontvangt. Vervolgens krijgt u de grond voor een termijn van 26 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. U krijgt bij Agrarische Index Erfpacht de mogelijkheid om het bloot eigendom terug te kopen, waarmee u weer volledig eigenaar van de grond wordt.

Terugkooprecht

Tussentijds en bij het einde van de erfpachtperiode hebt u een terugkooprecht. Deze formule ligt vast in het erfpachtcontract. Het tussentijdse terugkoopmoment bepaalt u zelf bij het aangaan van het erfpachtcontract. Terugkoop van het bloot eigendom is niet verplicht.

Canon van 2,6%

Als erfpachter betaalt u een canon van 2,6%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Dit maakt Agrarische Index Erfpacht uniek

  • Flexibel door twee contractueel vastgelegde terugkooprechten
  • Reële grondwaardestijging komt bij terugkoop in beginsel toe aan erfpachter
  • Een vast canonpercentage, waarbij het canonbedrag jaarlijks wordt geïndexeerd

Beloning voor duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Daarom belonen wij boeren die zich inzetten voor een duurzame bedrijfsvoering. Wij bieden boeren die landbouwgrond van ons in gebruik hebben een korting van 5 tot 10% aan op de canon op het moment dat zij voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen voor de bodem, biodiversiteit en bedrijf. Lees hier alles over de korting en de voorwaarden