02 januari 2023 | 3 min.

Betaalbare huisvesting mogelijk maken

De Nederlandse huurwoningmarkt wordt gedomineerd door woningcorporaties, die ongeveer 70% van alle huurwoningen bezitten. De overige 30% behoort tot de vrije sector en is in bezit van particulieren (25%) en institutionele beleggers (5%). Partijen in de vrije sector bepalen hun eigen verhuurbeleid. De afgelopen jaren is de overheid steeds meer gaan ingrijpen in deze vrije sector, als gevolg van de druk op de betaalbaarheid van huurwoningen. Institutionele beleggers erkennen de druk op de betaalbaarheid en hebben dit onderwerp hoog op de prioriteitenlijst staan.

Betaalbaarheid voorop

Het ASR Dutch Core Residential Fund is een van die partijen die beseft hoe belangrijk betaalbare huisvesting is. Daarom heeft het fonds betaalbare woningen in de vrije sector aangewezen als een van de belangrijkste strategische pijlers. Om een significante invloed uit te oefenen, richt het ASR Dutch Core Residential Fund zich op woningen met een huurprijs tussen € 808 (de liberalisatiegrens) en € 1250 per maand*. Deze prijscategorie is bestemd voor huurders met middeninkomens, op basis van onze toewijzingscriteria en de definities van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Op dit moment valt ongeveer 87% van onze portefeuille binnen deze categorie. In de periode 2023-2025 wil het fonds ten minste 850 betaalbare woningen toevoegen aan de portefeuille en bij het verhuurbeleid rekening houden met de betaalbaarheid.

In de praktijk: impact maken in Utrecht

Om een effectieve bijdrage te leveren aan het creëren van meer betaalbare woonruimte is meer nodig dan mooie woorden en doelstellingen. Om de inspanningen van het ASR Dutch Core Residential Fund op dit gebied te laten zien, zetten we een van onze aankopen in de schijnwerpers.

Laurierkwartier Woningen Utrecht ASR Dutch Core Residential Fund

Woningen Laurierkwartier in Utrecht

Het Laurierkwartier in Utrecht bestaat uit 50 appartementen en 47 eengezinswoningen. Van deze woningen worden 69 verhuurd in het middenprijssegment, met vaste huurprijzen en een maximale jaarlijkse indexatie. Deze woningen vallen onder het ‘Actieplan Middenhuur’. Met dit plan willen de gemeente Utrecht en marktpartijen, waaronder a.s.r. real estate, substantiële aantallen betaalbare woningen toevoegen aan het lokale huurwoningenbestand.

De 69 woningen die onder het ‘Actieplan Middenhuur’ vallen, moeten:

  • voor een periode van twintig jaar worden verhuurd in overeenstemming met het plan;
  • een vaste huurprijs hebben die is gebaseerd op de grootte van de woningen (tussen € 854 en € 1027); en
  • een maximale jaarlijkse huurindexatie hebben van CPI + 1%.

Het ASR Dutch Core Residential Fund is bereid aan zulke voorschriften te voldoen om invloed uit te oefenen en een echte bijdrage te leveren aan een betaalbaardere huurwoningmarkt – waarbij we de noodzaak van een eerlijk financieel rendement natuurlijk niet uit het oog verliezen.

*liberalisatiegrens 1/1/2023