01 juni 2021 | 3 min.

ASR Dutch Science Park Fund kwalificeert als impactbelegging

Het ASR Dutch Science Park Fund is door anchor investor a.s.r. opgenomen als impactbelegging en ontving een “reasonable assurance” van fondsaccountant KPMG. De definitie van a.s.r. real estate ten aanzien van impactbeleggingen is getoetst aan de normen van INREV en GIIN. Het ASR Dutch Science Park Fund investeert duurzaam in commercieel vastgoed op science parks in Nederland. Hiermee heeft het fonds niet alleen een positieve impact op de ecosystemen van deze science parks maar creëert het fonds tegelijkertijd een ideale omgeving voor bedrijven die positief bijdragen aan de SDG-doelstellingen van de VN.

Door bedrijven die werken aan innovatieve en duurzame producten en oplossingen een ideale omgeving te bieden op science parks, levert het fonds een waardevolle bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG)-doelstellingen van de VN. Een voorbeeld van zo’n bedrijf is Oldelft B.V. Zij ontwikkelen medische ultrageluid transducers die met name gebruikt worden in de cardiologie. En Lionix International, huurder van The Gallery in Enschede, is een toonaangevende wereldwijde leverancier van op maat gemaakte microsysteemoplossingen in schaalbare productievolumes. Toepassingen daarvan sluiten aan bij de thema’s energy efficiency, sustainable agriculture, water en health. Vanuit die gedachte brengt het fonds niet alleen verslag uit over zijn rechtstreekse impact op de ecosystemen van science parks, maar ook over de impact van de gebruikers als het gaat om de SDG-doelstellingen van de VN. Dat doet het fonds aan de hand van de UN PRI Impact Investing Market Map, die investeerders een praktische koppeling biedt tussen de brede ambities van de duurzame ontwikkelingsdoelen en concrete mogelijkheden voor impactbelegging.

De strategie en doelstellingen van het fonds op het gebied van impactbeleggingen komen overeen met de daarvoor geformuleerde normen van de INREV (European Association for Investors in Non-Listed Real Estate Vehicles) en het GIIN (Global Impact Investing Network).

Meer dan 70% van de portefeuille heeft een positieve impact op het lokale ecosysteem

Het ASR Dutch Science Park Fund investeert in duurzaam vastgoed dat bijdraagt aan de optimalisatie van science park-ecosystemen in Nederland. Het fonds streeft ernaar ten minste 50% van zijn portefeuille te investeren in vastgoed dat een positieve en meetbare impact heeft op het lokale ecosysteem. Hierover wordt periodiek verslag uitgebracht. Per 31 december 2020 voldeed 72% van de portefeuille van het fonds aan deze criteria.

Samenwerkingsverbanden met overheids- en semioverheidsinstanties

Naast individuele investeringen investeert het fonds ook door middel van samenwerkingsverbanden met overheids- en semioverheidsinstanties, in het bijzonder universiteiten en lokale overheden. Deze samenwerkingsverbanden scheppen een klimaat met weinig risico, waardoor het fonds kan investeren in een breder scala aan vastgoed en kan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de science parks waarin het fonds en zijn partners een gezamenlijk belang hebben.