08 december 2022 | 2 min.

Duurzaamheidskorting toegekend aan 125 bestaande en 25 nieuwe klanten

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. En dat is gelukt, want sinds november 2021 hebben we 125 bestaande klanten en 25 nieuwe klanten de duurzaamheidskorting kunnen geven. De korting is onderdeel van onze klimaat-slim boeren strategie. Via deze strategie zet het ASR Dutch Farmland Fund zich in voor een agrarische sector waar vruchtbare grond voor de volgende generaties boeren beschikbaar blijft. We vertellen u graag meer over de gebeurtenissen in het eerste jaar van deze duurzaamheidskorting.

De contracten van onze bestaande klanten vertegenwoordigen een totale oppervlakte van 2.500 hectare en de contracten van nieuwe klanten omvatten een totale oppervlakte van 700 hectare.

Motie Tweede Kamer

Kort na de introductie werd op 2 december 2021 een motie ingediend in de Tweede Kamer waarin de regering wordt verzocht om een regeling in het leven te roepen die boeren pachtkorting geeft op de gronden die zij pachten van het Rijksvastgoedbedrijf als zij werken aan een duurzame bedrijfsvoering, en daarbij zo veel mogelijk aansluiting te zoeken bij bestaande certificeringsprogramma’s op het gebied van duurzaamheid.

Goedkeuring Grondkamer

Wij bieden agrariërs die landbouwgrond van ons in gebruik hebben een korting van 5 tot 10% aan op de canon c.q. pacht op het moment dat wordt voldaan aan bepaalde duurzaamheidseisen voor de bodem, biodiversiteit en bedrijf. Alle bestaande en toekomstige klanten kunnen in aanmerking komen, mits zij voldoen aan de gestelde duurzaamheidseisen. De Grondkamer heeft de wijzigingsovereenkomst met onze duurzaamheidseisen goedgekeurd voor zowel reguliere pacht als geliberaliseerde pacht.  

Aanpassing voorwaarden voor akkerbouwers

In de praktijk merkten we dat het voor akkerbouwers lastig is om 5 procent van de grond te reserveren voor agrarisch natuurbeheer. Daarom hebben we in overleg met akkerbouwers en ketenpartijen de duurzaamheidseisen voor het thema biodiversiteit uitgebreid. Voor akkerbouwers is het nu ook mogelijk om te kiezen voor het opnemen van vlinderbloemige of biobased gewassen in het bouwplan met een verhouding van 1 op 6 (ca. 15%), in plaats van het toepassen van 5% agrarisch natuurbeheer. Daarnaast is natuurlijk, in overleg met de rentmeester, een combinatie van agrarisch natuurbeheer en het aanpassen van het teeltplan ook mogelijk.