12 oktober 2021 | 3 min.

Bouwen aan een klimaatadaptieve portefeuille op basis van data

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar. De toename van het aantal hittegolven, lange perioden van droogte en hevige stortbuien zijn kenmerkende voorbeelden die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. Dit vraagt om een aanpak. In ons vastgoed vermogensbeheer richten wij ons daarom naast het zoveel mogelijk tegengaan van klimaatverandering ook op het klimaatadaptiever maken van de portefeuille. Hierbij ligt de focus op het aanpassen aan de verwachte klimaatverandering en de effecten daarvan. Op basis van data van Climate Adaptation Services hebben we de klimaatrisico’s tot op gebouwniveau- en perceelniveau geplot op een interactieve kaart. Dit geeft ons inzicht in de langetermijnrisico’s van klimaatverandering op onze portefeuille.

Hitte, droogte, overstroming en extreme neerslag; de vier klimaatrisico’s in kaart

Het KNMI heeft vier overkoepelende klimaatrisico’s bepaald: hitte, droogte, overstroming en extreme neerslag. Dit zijn de grootste klimaatrisico’s waar Nederland mee te maken heeft. Als vastgoedvermogensbeheerder willen wij ook ons steentje bijdragen aan het klimaatadaptiever maken van de bebouwde omgeving. Op basis van de data uit de Klimaateffectatlas van Climate Adaptation Services, waarin klimaateffecten inzichtelijk zijn vandaag de dag en in 2050, is een dashboard ingericht in het Geografisch Informatie Systeem (GIS). Daaroverheen zijn de locaties van de panden uit de portefeuille geplot. Hierdoor is de impact van klimaatrisico’s te zien voor onze portefeuille.

Weerbare en toekomstbestendige portefeuille

Door het combineren van data van Climate Adaptation Services en eigen data hebben we inzichtelijk waar de invloed van klimaatrisico’s op de portefeuille het grootst zal zijn. Om dit in de praktijk werkbaar te maken is door de afdeling Research & Intelligence van a.s.r. real estate een model ontwikkeld dat per overkoepelend klimaatrisico een score geeft aan elk pand uit de portefeuille. Daaraan zijn direct maatregelen om klimaatadaptatie te vergroten gekoppeld. Zo wordt niet alleen gekeken waar de urgentie ligt, maar wordt ook overgegaan op actie. Naast de inschatting van risico’s voor de huidige portefeuille worden ook alle nieuwe aankopen beoordeeld op basis van klimaatgegevens. Aan de hand van de data in GIS wordt een risico-inschatting gemaakt.

Dat de toetsing op klimaatrisico’s steeds belangrijker is geworden blijkt ook uit de invoering van SFDR-wetgeving, waarin dit een verplicht onderdeel is.

Klimaatadaptatie in het centrum van Utrecht

Het kantoorgebouw aan de Daalsesingel in Utrecht is een van de voorbeeldprojecten waar klimaatadaptieve maatregelen zijn toegepast gebaseerd op data. In het renovatieplan is de aanleg van een mos-sedumdak meegenomen. Dit dak houdt regenwater vast waardoor het niet meteen wegstroomt naar het riool. Daarbij komt ook dat zo’n dak hittestress voorkomt. Want stenen gebouwen nemen veel warmte op en geven dat langzaam vrij. Hoe meer groen op het gebouw, hoe beter voor de koeling.

Dak Kantoor Daalsesingel

Mos sedum dak op het kantoor aan de Daalsesingel in Utrecht

Samenwerking met andere partijen

Echter, klimaatverandering beperkt zich niet tot de eigen perceelsgrenzen en de oplossingen hiervoor vanzelfsprekend ook niet. Inzicht in de gevolgen van klimaatverandering van de eigen portefeuille helpt bij het samenwerken met andere partijen. Daarom wordt actief de samenwerking opgezocht met huurders, gemeenten en andere beleggers om in te spelen op de toekomstige effecten van klimaatverandering.