07 december 2023 | 1 min.

Hoe kantoren duurzame mobiliteit kunnen stimuleren

Mobiliteit genereert een kwart van de totale uitstoot van broeikasgassen (BKG) in Nederland. Het personenautoverkeer maakt hiervan deel uit, waarbij ruim de helft van de afgelegde wegkilometers werkgerelateerd is. Werkgevers hebben dus een belangrijke rol te spelen bij het verduurzamen van de mobiliteit. Door te kiezen voor een kantoorlocatie nabij een OV-knooppunt kunnen werkgevers de CO2-uitstoot van werknemersmobiliteit verminderen. Het ASR Dutch Mobility Office Fund maakt duurzame mobiliteit van en naar haar assets mogelijk, zowel via haar kantoorlocaties op OV-knooppunten als aanvullende maatregelen, zoals het toevoegen van gedeelde mobiliteit of elektrische oplaadpunten. Het Fonds biedt daarmee de mogelijkheid tot CO2-emissiereductie voor de mobiliteit van huurders en werknemers. Lees het gehele artikel dat recent verscheen in Real Asset Impact.