30 november 2021 | 2 min.

a.s.r. heeft drie niet-beursgenoteerde fondsen toegevoegd aan zijn Europese vastgoedportefeuille

In de afgelopen twaalf maanden heeft a.s.r. meer dan €300 miljoen geïnvesteerd in fondsen die beheerd worden door BNP Paribas Real Estate Investment Management, Europa Capital en LaSalle Investment Management. Dankzij deze investeringen, geselecteerd en beheerd door Investment Partners, heeft a.s.r. zijn internationale vastgoedportefeuille verder kunnen uitbreiden en spreiden.

‘De combinatie van deze drie fondsen biedt a.s.r. een mooie kans om onze internationale vastgoedportefeuille uit te breiden. Als cornerstone belegger in het European Impact Property Fund en het Europa Diversified Income Fund, hebben we een meetbare impact op klimaatgebied en investeren we in kwalitatief hoogwaardige portefeuilles bestaande uit woningen en logistiek vastgoed. De investering in LaSalle Encore+ heeft gezorgd voor een directe spreiding naar de voornaamste Europese core vastgoedmarkten die hun waarde bewezen hebben. Qua duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord beleggen liggen de visies van bovengenoemde fondsen op één lijn,’ stelt Dick Gort, ceo van a.s.r. real estate.

Het European Impact Property Fund, beheerd door BNP Paribas Real Estate Investment Management, richt zich op een stabiel inkomen en een meetbare impact op klimaatgebied. Het fonds beschikt over een gedetailleerd rapportagesysteem, waarmee het de positieve impact van het fonds op objecten kan kwantificeren en vorderingen kan meten voor wat betreft de vermindering van broeikasgassenuitstoot en transitie naar een CO2-neutrale maatschappij.

Het Europa Diversified Income Fund, beheerd door Europa Capital, is een open-end fonds dat zich concentreert op het genereren van een stabiel, gespreid inkomen via tactische sectorwegingen in logistiek vastgoed, woningen en kantoren. Het fonds richt zich op de robuuste economieën van Duitsland, Frankrijk, Nederland en Denemarken. Het streven is langdurig beter te presteren dan de marktbenchmarks, waarbij ESG-factoren een van de belangrijkste maatstaven zijn.

LaSalle Encore+, beheerd door LaSalle Investment Management, is een langer bestaand open-end fonds dat zich richt op vastgoedbeleggingen in sociaaleconomisch aantrekkelijke steden binnen de Europese Economische Ruimte. Door te investeren in dit fonds kreeg a.s.r. direct de beschikking over een evenwichtige en gespreide vastgoedportefeuille.