Internationaal vastgoed: maatwerk en selectie voor een optimale vastgoedportefeuille

Investeren in internationaal vastgoed

Als institutionele investeerder wilt u een vastgoedportefeuille die past bij uw risicoprofiel. Een portefeuille waarbij u zelf in control blijft. a.s.r. real estate biedt u die mogelijkheid, met een vastgoedportefeuille op maat. Voor a.s.r. beheren wij de internationale vastgoedinvesteringen.

Profiteer van schaalvoordelen en de expertise van a.s.r.

Als investeerder en manager van beleggingen is a.s.r. een significante speler in de markt. U profiteert hiervan. We hebben een groot, onderscheidend en kwalitatief goed netwerk. En als onderdeel van een verzekeraar zijn wij op de hoogte van wet- en regelgeving die geldt voor pensioenfondsen en verzekeraars.

Een vastgoedportefeuille op maat

Hoe gaan wij te werk? Na inventarisatie van uw wensen en eisen selecteren en monitoren wij de beleggingen voor uw vastgoedportefeuille. In een nauwe samenwerking komen we tot een vastgoedportefeuille op maat, die optimaal past bij uw strategie en risicoprofiel.

Als klant heeft u binnen het team van a.s.r. real estate één vast contactpersoon. U ontvangt heldere en transparante rapportages, zodat u weloverwogen uw beleggingsbeslissingen kunt maken.

Uw richtlijnen en beleid staan voorop

a.s.r. real estate selecteert en beheert portefeuilles waarbij de richtlijnen en het beleid van u leidend zijn. Wij staan hierin onafhankelijk van overige producten die door a.s.r. en a.s.r. real estate worden beheerd.

Duurzaam in portfolio én in rendement

Wij selecteren portefeuilles die voldoen aan uw duurzaamheidseisen met betrekking tot ESG en relevante wet- en regelgeving, zoals SFDR. Wij geloven dat een verantwoord beleggingsbeleid bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling van de samenleving en aan een duurzaam rendement. Daarom selecteren we proactief duurzame vastgoedinvesteringen.

Selectie en monitoring van Europese vastgoed investeringen

Voor u als institutionele investeerder selecteren en monitoren wij:

 • Niet-beursgenoteerd vastgoed Europa
 • Beursgenoteerd vastgoed Europa
 • Direct vastgoed Nederland
 • a.s.r. real estate heeft als beleggingsinstelling een AIFM-vergunning (vergunningnummer 15001789) voor (individueel) vermogensbeheer van de AFM verkregen. Daarnaast heeft a.s.r. real estate een MiFID II-uitbreiding van deze vergunning, waardoor wij ook beleggingsdiensten mogen verlenen.

 • De Europese Commissie heeft wil met het Sustainable Finance Action Plan de financiële sector ertoe bewegen om meer te beleggen in activiteiten die duurzaam zijn en op de langere termijn gericht.

  Een van de Europese verordeningen die voortvloeit uit het actieplan is de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR). Deze heeft als doel de informatieverschaffing over duurzame beleggingen binnen de financiële sector te verbeteren.

  Bijvoorbeeld: De institutionele belegger a.s.r. belegt in financiële producten die milieukenmerken bevorderen in de zin van artikel 8 lid 1 van Verordening (EU) 2019/2088 inzake duurzaamheidsgerelateerde toelichtingen in de financiële dienstensector (SFDR). Deze richtlijn wordt geïmplementeerd in de acquisities en beschikkingen door a.s.r. real estate, fungerend als adviseur naar a.s.r. Hoewel a.s.r. real estate een redelijke inspanningen zal leveren om de strategische doelstellingen zoals hierboven uiteengezet te bereiken; kan er geen garantie worden gegeven dat de strategische doelstellingen kunnen worden gerealiseerd. Vanwege verschillende risico's en onzekerheden kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de hierboven uiteengezette strategische doelstellingen.

  Alle materiële investerings- / desinvesteringsvoorstellen worden besproken in het investeringscomité van a.s.r. real estate, waaronder het statutaire bestuur van a.s.r. real estate en de gedelegeerde bestuurders van haar business lines, ondersteund door een onafhankelijke analyse van Legal-, Tax-, Research-, - Compliance- en Risk officers. Boven een bepaalde drempelwaarde, zoals beschreven in het individuele fondsbestuur, zullen investerings- / desinvesteringsvoorstellen ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Investeringscomité van de fondsen.

  SFDR informatie

Dit team kan u alles vertellen over internationaal vastgoed

Matthew Engels

portfolio-analist

Matthew is portfolio-analist bij het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Gideon Agyemang

portfolio-analist

Gideon is portfolio-analist bij het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Ruud Bramer

portfolio-analist

Ruud is portfolio-analist voor het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Over het team

Investeringen in internationaal vastgoed worden beheerd door het team Investment Partners. Dit team bestaat uit drie portfolio-analisten en beschikt over unieke analyse- en selectietools.

Matthew Engels

portfolio-analist

Matthew is portfolio-analist bij het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Gideon Agyemang

portfolio-analist

Gideon is portfolio-analist bij het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Ruud Bramer

portfolio-analist

Ruud is portfolio-analist voor het team Investment Partners. Hij is medeverantwoordelijk voor het fondsbeheer, waaronder de strategie van het fonds en het selecteren en monitoren van asset managers.

Neem contact op

Disclaimer

De informatie op dit deel van onze website is uitsluitend bestemd voor gekwalificeerde beleggers als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht. Bezoekers van de website dienen zich ervan bewust te zijn dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor naleving van alle op hen van toepassing zijnde plaatselijk geldende wetten en voorschriften. Bevestig alstublieft dat u een gekwalificeerde belegger bent en dat u de disclaimer hebt gelezen, begrepen en deze accepteert. Ik heb de disclaimer gelezen en begrepen.
Afwijzen