a.s.r. real estate

Pacht

De wettelijke regels voor pacht zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW, titel 7.5). De pachtprijs wordt vastgesteld op basis van de geldende regionorm. Voor meer informatie over pacht, nieuwe regels en de huidige pachtprijzen per gebied verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Met reguliere pacht heeft u een langjarig gebruiksrecht van de grond tegen een relatief lage jaarlijkse vergoeding. Uw investering in het pachtrecht is het verschil tussen de vrije waarde van de gronden en de door ons betaalde verpachte waarde. In beginsel kunt u dit verschil fiscaal afschrijven. Uw fiscaal adviseur kan u hierover nader informeren. 

Geliberaliseerde pacht
Het is ook mogelijk om los land te pachten voor een periode van zes jaar of korter. Hierbij gaat het om grasland, bouwland of tuinland dat u voor korte periode flexibel wilt inzetten voor uw bedrijfsvoering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden. 

Overname verpachte grond
a.s.r. is geïnteresseerd in het overnemen van bestaande verpachte bezittingen. De nieuwe pachtregels maken het mogelijk om verpacht bezit te verkopen aan een veilige verpachter, zoals a.s.r. De pachter kan onder dezelfde voorwaarden blijven pachten. De bestaande pachtovereenkomst blijft gehandhaafd. a.s.r. real estate verstrekt hiervoor de wettelijk vereiste garantie. Wij u informeren u graag over de mogelijkheden. 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.