Langjarig gebruiksrecht tegen een relatief lage jaarlijkse vergoeding

De wettelijke regels voor pacht zijn opgenomen in het Burgerlijk Wetboek (BW, titel 7.5). De pachtprijs wordt vastgesteld op basis van de geldende regionorm. Voor meer informatie over pacht, nieuwe regels en de huidige pachtprijzen per gebied verwijzen wij u naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
Met reguliere pacht hebt u een langjarig gebruiksrecht van de grond tegen een relatief lage jaarlijkse vergoeding. Uw investering in het pachtrecht is het verschil tussen de vrije waarde van de gronden en de door ons betaalde verpachte waarde. In beginsel kunt u dit verschil fiscaal afschrijven. Uw fiscaal adviseur kan u hierover nader informeren.

Geliberaliseerde pacht

Het is ook mogelijk om los land te pachten voor een periode van zes jaar of korter. Hierbij gaat het om grasland, bouwland of tuinland dat u voor korte periode flexibel wilt inzetten voor uw bedrijfsvoering. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Overname verpachte grond

a.s.r. is geïnteresseerd in het overnemen van bestaande verpachte bezittingen. De nieuwe pachtregels maken het mogelijk om verpacht bezit te verkopen aan een veilige verpachter, zoals a.s.r. De pachter kan onder dezelfde voorwaarden blijven pachten. De bestaande pachtovereenkomst blijft gehandhaafd. a.s.r. real estate verstrekt hiervoor de wettelijk vereiste garantie. Wij informeren u graag over de mogelijkheden.

Duurzaam boeren

Wij willen samen met u de duurzaamheidstransitie van de agrarische sector verder versnellen. Bij ons pachten houdt daarom in, duurzaam pachten. Onze boeren moeten voldoen aan bepaalde duurzaamheidseisen op het gebied van bodem, biodiversiteit en bedrijf. Boeren ontvangen van ons een korting 5 tot 10% op de canon.. Lees hier alles over duurzaam boeren