a.s.r. real estate

Loopbaan Erfpacht

Het voordelige perspectief van de laagst mogelijke canon
Voor agrarische ondernemers die sturen op de laagst mogelijke kostprijs en voor lange tijd zekerheid willen over het gebruik van de grond is er Loopbaan Erfpacht. Hierbij draagt u de grond over voor maximaal 70% van de marktwaarde van de grond in vrije staat en krijgt u deze voor een termijn van minimaal 30 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. Met een canonpercentage van 2% heeft u de vrijheid om ruimte te creëren voor andere investeringen. Uiteraard blijven alle bestaande rechten uw eigendom.

Geen tussentijdse aflossingsverplichting
Bij de Loopbaan Erfpacht heeft u geen tussentijdse terugbetalingsverplichting. Er zijn mogelijkheden het erfpachtrecht voor het einde van de termijn te verkopen en op het erfpachtrecht een hypotheek vestigen.

Voordelen

  • Laagst aangeboden canon
  • Langdurige gebruikszekerheid van minimaal 30 jaar
  • Zekerheid van voortzetting exploitatie grond na afloop contract

Download onze flyer Loopbaan Erfpacht voor meer informatie. 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.