a.s.r. real estate

Agrarische Index Erfpacht

Aantrekkelijk alternatief met fiscale voordelen
Wanneer u bedrijfsuitbreiding of -overname overweegt, herfinanciering of de aankoop van gepachte grond, is de Agrarische Index Erfpacht een uiterst aantrekkelijk alternatief ten opzichte van diverse bank- en financieringsproducten. Uw netto jaarlasten zijn veelal lager dan bij een hypothecaire lening en er vindt geen tussentijdse wijziging van de hoogte van het canonpercentage plaats.
Bovendien wordt de Agrarische Index Erfpacht fiscaal als geïndexeerde geldlening gezien, wat u als ondernemer fiscaal voordelen biedt.

Profiteer mee van de grondwaardeontwikkeling
U draagt de grond over aan a.s.r. voor maximaal 70% van de marktwaarde van de grond in vrije staat en krijgt deze voor een termijn van minimaal 26 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. U heeft geen tussentijdse terugbetalingsverplichting. Gedurende de erfpacht heeft u hetzelfde genot van de grond als een eigenaar. U profiteert bijvoorbeeld mee van de grondwaarde-ontwikkeling gedurende de looptijd. En natuurlijk blijven alle bestaande rechten van u. Bovendien kunt u, indien gewenst, het erfpachtrecht van a.s.r. real estate verkopen of op het erfpachtrecht een hypotheek vestigen.

Voordelen

  • Fiscaal te zien als geïndexeerde lening
  • Laag canonpercentage van 2,6%
  • Kooprecht aan het einde van de erfpachtperiode, maar ook tussentijds

Download onze flyer Agrarische Index Erfpacht voor meer informatie.


Benieuwd naar de fiscale aspecten van dit product? Bekijk dan de notitie van fiscaal-juridisch adviesbureau Remie.


Wilt u meer weten over erfpacht in het landelijk gebied? Bekijk dan hier het document "alles over erfpacht."

Rekenmodule

Rekenmodule

Met onze rekenmodule berekent u direct welke investeringsruimte u kunt creëren met onze erfpachtproducten. 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.