a.s.r. real estate

Agrarische Index Erfpacht

Flexibele erfpacht met zekere terugkooprechten
Met Agrarische Index Erfpacht kiest u voor een veel voorkomende erfpachtvorm die u de mogelijkheid biedt om via vooraf vastgelegde momenten en bijbehorende terugkoopformules weer volledig eigenaar te worden van de grond.

Koopsom
U draagt de grond over waarbij u een koopsom van maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat ontvangt. Vervolgens krijgt u de grond voor een termijn van 26 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. U krijgt bij Agrarische Index Erfpacht de mogelijkheid om de bloot eigendom terug te kopen, waarmee u weer volledig eigenaar van de grond kunt worden.

Terugkooprecht
Tussentijds en bij het einde van de erfpachtperiode heeft u een terugkooprecht. Deze formule ligt vast in het erfpachtcontract. Het tussentijdse terugkoopmoment bepaalt u zelf bij het aangaan van het erfpachtcontract. Terugkoop van de bloot eigendom is niet verplicht.

Canon
Als erfpachter betaalt u een canon van 2,6%

Wat maakt Agrarische Index Erfpacht uniek?
• Flexibel door twee contractueel vastgelegde terugkooprechten
• Reële grondwaardestijging komt bij terugkoop in beginsel toe aan erfpachter
• Een vast canonpercentage, waarbij het canonbedrag jaarlijks wordt geïndexeerd

Download onze flyer Agrarische Index Erfpacht voor meer informatie

 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.