a.s.r. real estate

Agrarische Grondwaarde Erfpacht

Creëer investeringsruimte tegen lage kosten
Speciaal voor het creëren van extra investeringsruimte is Agrarische Grondwaarde Erfpacht ontwikkeld. Hierbij draagt u grond over voor maximaal 70% van de marktwaarde in vrije staat en krijgt u deze voor een termijn van minimaal 30 jaar op basis van erfpacht direct weer in gebruik. Aan het einde van de erfpachttermijn van 30 jaar kunt u de grond terugkopen. De koopsom is dan 85% van de marktwaarde in vrije staat.

U krijgt langjarig gebruiksrecht én zekerheid, waarbij de bestaande specifieke rechten uiteraard uw eigendom blijven. Bovendien zijn er mogelijkheden het erfpachtrecht voor het einde van de erfpachtperiode aan een derde verkopen of op het erfpachtrecht een hypotheek afsluiten. U heeft geen tussentijdse aflossingsverplichting.

Canon van slecht 2,25%
U betaalt jaarlijks een canon van 2,25%. De canon wordt jaarlijks geïndexeerd met de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

De voordelen op een rij:

  • Investeringsruimte en langjarige gebruikszekerheid
  • Lage lasten zonder tussentijdse terugbetalingsverplichting
  • Kooprecht voor 85% van de marktwaarde van de grond in vrije staat

Download onze flyer Agrarische Grondwaarde Erfpacht voor meer informatie

Wilt u meer weten over erfpacht in het landelijk gebied? Bekijk dan hier het document "alles over erfpacht."

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed.realestate@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.