a.s.r. real estate

Agrarische Grondwaarde Erfpacht

Creëer investeringsruimte tegen lage kosten Agrarische Grondwaarde Erfpacht kan worden ingezet bij o.a. bedrijfsuitbreiding, ...

Agrarische Index Erfpacht

Veeljarig gebruiksrecht én waardeontwikkeling. Een aantrekkelijke oplossing bij bijvoorbeeld bedrijfsovername of herfinanciering. ...

Loopbaan Erfpacht

Voor agrarische ondernemers die sturen op de laagst mogelijke kostprijs en voor lange tijd zekerheid willen over het gebruik ...

Productverschillen in een overzicht

Wij willen de komende jaren verder investeren in de groei van onze agrarische grondportefeuille. Dit doen wij door u als ...

Pacht

Voor reguliere pacht kunt u uiteraard ook bij a.s.r. real estate terecht. Door het aangaan van een reguliere pachtovereenkomst, ...

Rekenmodule

Rekenmodule

Met onze rekenmodule berekent u direct welke investeringsruimte u kunt creëren met onze erfpachtproducten. 

Contactgegevens Landelijk Vastgoed

U kunt ons bereiken via:
T: 030-257 84 94
E: landelijkvastgoed@asr.nl
P: Postbus 2007, 3500 GA Utrecht

Heeft u een klacht?
Neem contact op met uw rentmeester.
U kunt ook direct online uw klacht versturen.