a.s.r. real estate

Visie op MVO - ASR Dutch Core Residential Fund

undefinedHet MVO-beleid van ASR Dutch Core Residential Fund richt zich primair op verantwoord vermogensbeheer. In dat kader wil het fonds huurders en beleggers optimaal faciliteren in hun streven naar woningen en een woonomgeving met langetermijnwaarde, vanuit financieel en maatschappelijk perspectief. Duurzame woningen zijn aantrekkelijk voor de huurder door de lage energielasten en het gezonde binnenklimaat. Voor beleggers zijn duurzame woningen aantrekkelijk door de waardecreatie op termijn en daardoor de vermindering van risico’s. Duurzaam bezit zorgt voor continuïteit en stabiliteit. En niet in de laatste plaats zijn duurzame woningen minder belastend voor het milieu.

Ons MVO-beleid is gestoeld op vier belangrijke pijlers, de 4 P’s: Property, People, Partners en Planet. Dat betekent dat wij in ons streven naar een duurzame vastgoedportefeuille samenwerking zoeken met duurzame partners in langetermijnrelaties. Ook willen wij zelf een actieve bijdrage leveren aan het milieu en de maatschappij. Hoe wij daar invulling aan geven leest u in het MVO-beleidsplan 2021 - 2023 van ASR Dutch Core Residential Fund. In het MVO-jaarverslag van het ASR Dutch Core Residential Fund worden per strategische doelstelling de resultaten over 2019 besproken.

Vijf sterren GRESB score
In 2020 is ASR Dutch Core Residential Fund beloond met vijf sterren in de GRESB-benchmark, het maximaal aantal sterren. Het fonds verwacht de aankomende jaar GRESB-score verder te kunnen verbeteren door haar focus op het behalen en verbeteren van Green Building Certifcates en op de energieperformance van de portefeuille.