03 februari 2022 | 2 min.

Huisvesting voor senioren: hoe kan de groeiende mismatch op de woningmarkt worden opgelost?

De demografische groei in Nederland wordt de komende twintig jaar voornamelijk veroorzaakt door de steeds groter wordende groep ouderen (65-plussers). Toch waren zij tot voor kort een van de minst besproken doelgroepen op de Nederlandse woningmarkt. Echter, een aanzienlijk deel van de senioren woont op dit moment in een ongeschikte woning en/of een ongunstige woonomgeving. Door de schaarste aan geschikte woningen, en hoge huurprijzen, blijven ouderen vaak in hun huidige, ongeschikte woning wonen. Met als gevolg dat de zo gewenste en noodzakelijke dynamiek op de woningmarkt uitblijft.

De rol van senioren in het demografische landschap en op de woningmarkt

In dit artikel wordt de specifieke rol van senioren in het huidige Nederlandse demografische landschap en op de woningmarkt onderzocht. Er wordt aangetoond dat het realiseren en aanbieden van voldoende, geschikte en betaalbare (huur)woningen voor senioren op de juiste locaties van groot belang is voor zowel ouderen als de woningmarkt in het algemeen. Tot slot zal de bijdrage van ASR Dutch Core Residential Fund aan betaalbare huisvesting voor senioren worden besproken.

Senioren huisvesting in het middenhuursegment

Om beweging in de markt te brengen en aan de (toekomstige) woonwensen van senioren tegemoet te komen, is het van belang dat er de komende jaren meer betaalbare en geschikte woonmogelijkheden komen in de directe nabijheid van hun huidige woon- en leefomgeving.