Reduce energy intensity & GHG emissions

De stedelijke omgeving en landelijke gebieden zijn verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de wereldwijde CO2-uitstoot. De huidige effecten kunnen we niet voorkomen, maar we kunnen onze bijdrage aan de toenemende effecten in de toekomst beperken. Daarom zorgen we ervoor dat onze gebouwen en landbouwgronden uiterlijk in 2045, maar het liefst eerder, voldoen aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.


Hoe we dat doen

Om de doelstellingen te halen verminderen we de CO2-uitstoot gedurende de hele levenscyclus van onze investeringen. We gebruiken onze Paris Proof routekaarten als leidraad naar CO2-neutrale portefeuilles. We monitoren de prestaties van onze beleggingen en gebruiken de inzichten om de portefeuille- en assetplannen verder aan te scherpen. Daarnaast blijven we investeren in aanvullende maatregelen, zoals de toepassing van biobased bouwmaterialen en monitoring op assetniveau om de prestaties van gebouwen te optimaliseren.