Improve well-being & social equality

Voor een toekomstbestendige leefomgeving voor iedereen zijn een gezonde leefomgeving en gelijke kansen van groot belang. Helaas zijn gelijke kansen niet vanzelfsprekend. Met onze investeringen dragen wij positief bij aan de sociale aspecten van onze leefomgeving


Hoe we dat doen

We dragen bij aan de oplossing van huidige en toekomstige maatschappelijke uitdagingen, bijvoorbeeld door te zorgen voor betaalbare woningen en te investeren in renovaties en duurzame energie. Investeren met impact betekent ook streven naar sociale cohesie en het creëren van betekenisvolle gemeenschappen. We houden constant rekening met de behoeften van huurders en kansen van locaties, en nemen gerichte maatregelen om daarop in te spelen. Dit kan op gemeenschaps- of individueel niveau zijn, zodat iedereen gehoord wordt en we de sociale voordelen van onze investeringen benutten.