Adapt to climate change & related risks

Nu de impact van klimaatverandering steeds duidelijker wordt, is het cruciaal om inzicht te verkrijgen in klimaatrisico en de benodigde maatregelen te treffen voor onze portefeuilles. Door de langetermijnrisico's van klimaatverandering te analyseren en proactief adaptatieoplossingen te implementeren, streeft a.s.r. real estate naar klimaatadaptieve portefeuilles.


Hoe we dat doen

a.s.r. real estate heeft op basis van het Framework for Climate Adaptive Buildings de klimaatrisicomonitor ontwikkeld om de klimaatgerelateerde risico's in de portefeuilles te analyseren en te monitoren. Deze beoordeling identificeert kwetsbaarheden voor de gevolgen van klimaatverandering, waaronder vier belangrijke klimaatrisico's: hitte, droogte, overstromingen en extreem weer. We vertalen deze inzichten naar gerichte adaptatieoplossingen om risico's te beperken en een toekomstbestendige- en klimaatadaptieve leefomgeving te creëren. Hiermee dragen we bij aan een gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen en verkleinen we de kans op toekomstige schade.