02 november 2023 | 1 min.

Stickiness unraveled

Overlevingskansen ​​van verschillende typen bedrijven op Nederlandse science parks uitgelicht

Succesvolle science parks (‘science & technology parks’: STP’s) zouden een positieve impact moeten hebben op netwerken, innovatie en economische prestaties van bedrijven en regio's. Deze kennisintensieve gebieden variëren in kennisanker, eigendomssituatie, omvang, focus en locatietype. Omdat deze locaties vaak door de overheid worden gefinancierd, is het van belang dat STP's op de juiste manier worden ontwikkeld en beheerd. Het doel van deze onderzoekspaper behelst de impact van STP-kenmerken op de verblijfsduur van gevestigde bedrijven op Nederlandse STP's te onderzoeken, waarbij de heterogeniteit oftewel onderlinge verschillen tussen deze bedrijven in ogenschouw wordt genomen.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat het type kennisanker op STP’s impact heeft op de verblijfsduur van bedrijven. De verblijfsduur is relatief langer op universitaire STP's vergeleken met commerciële STP's waar een groot bedrijf als kennisanker fungeert.

De onderzoeksvraag luidt dan ook: welke STP-kenmerken beïnvloeden de verblijfsduur van gevestigde bedrijven op Nederlandse STP's, rekening houdend met de heterogeniteit tussen deze bedrijven? Inzichten over 'stickiness' of overlevingskansen helpen STP-managers en beleidsmakers om toekomstige en huidige STP’s en andere innovatiegebieden vorm te geven.