28 juli 2023 | 3 min.

Meer inzicht in vastgoedmarkt door data science

a.s.r. real estate presenteert vandaag een nieuw rapport waarin de waarde van data science in vastgoed vermogensbeheer wordt toegelicht. Data science modellen helpen bij het maken van de juiste keuzes en kunnen het inzicht vergroten in de complexe relatie tussen macro-economie, demografie en de vastgoedsector. a.s.r. real estate heeft modellen ontwikkeld voor het taxeren van de grondwaarde van landbouwgronden, als voorspeller van de woningmarkt en voor het bepalen van het herstelvermogen van de Europese retailmarkt.

Data science modellen ondersteunen investeringsbeslissingen

Voorspeller waardegroei Nederlandse woningmarkt

De prognosetool voor woningen maakt de waardegroei van de Nederlandse woningbeleggingsmarkt in het komend jaar beter voorspelbaar en inzichtelijk. Het door a.s.r. real estate ontwikkelde model omvat veel macro-economische, financiële en vastgoed gerelateerde indicatoren. Er wordt gebruik gemaakt van een combinatie van publiek toegankelijke en betaalde data, waardoor een combinatie ontstaat waarmee a.s.r. real estate goede voorspellingen kan doen over de richting van de waardeontwikkeling. In het eerste kwartaal van 2022 voorspelde het model vier achtereenvolgende kwartalen van afnemende waardestijgingen, die ook in de Nederlandse huurwoningenmarkt zichtbaar waren.

Herstelvermogen Europese winkelmarkt

Via een clusteranalyse identificeerde a.s.r. real estate het herstelvermogen van Europese winkelmarkten. Zo worden sommige winkelmarkten hard geraakt in een crisis, maar herstellen snel, zoals bijvoorbeeld zichtbaar was in de binnenstad van Londen na de coronacrisis. Het herstel van andere winkelmarkten duurt veel langer, terwijl ze in eerste instantie minder hard zijn geraakt. Dit liet het model zien in bijvoorbeeld steden als Milaan. Het model geeft a.s.r. real assets investment partners inzichten die het spreidings- en timingbeleid voor investeringen verder verfijnen.

Taxatiechallenger landbouwgrond

De taxatiechallenger landbouwgrond is het derde model dat a.s.r. real estate heeft gebouwd. De taxatiechallenger geeft op basis van verschillende factoren, als prijzen van omliggende percelen, fysieke karakteristieken zoals bodemkwaliteit en het percentage veengrond, inzicht in de waarde van landbouwgrond. Hiermee kan a.s.r. real estate taxaties beter begrijpen en acquisities en disposities beter plannen.

Goede samenwerking essentieel

De komende jaren wordt data science steeds belangrijker voor vastgoedbedrijven. De combinatie van data science en economie maakt dat voorspellingen betrouwbaarder worden en zo kunnen bijdragen aan de juiste keuzes voor beleidsmakers. Zo is geografische allocatie al grotendeels op data gebaseerd en zullen investeringsbeslissingen steeds meer ondersteund worden door inzichten uit data science modellen.

Vinoo Khandekar, head of Research & Intelligence bij a.s.r. real estate: ‘Data science biedt veel kansen, maar het succes valt of staat met een goede samenwerking tussen data scientist, domein expert en asset manager. De afgelopen jaren hebben we veel geïnvesteerd in het vergroten van onze data science expertise, het verbeteren van de data infrastructuur en de automatisering van onze research tools. Zo vergroten we onze analysecapaciteit waardoor we op een juiste manier machine learning technieken en predictive analytics kunnen toepassen. Dit leidt tot betere beslissingen bij vastgoedinvesteringen en maakt dat we ontwikkelingen op de voet volgen en hier pro-actief op in spelen’.