03 augustus 2023 | 1 min.

Market update tweede kwartaal 2023

Nu we een halfjaar onderweg zijn, wordt het alsmaar duidelijker dat Europese economieën met name in 2023 de gevolgen van de Russische invasie in Oekraïne zullen ondervinden. De opgelopen beleidsrentes hebben inmiddels gezorgd voor een krimpende economie, afnemende consumentenbestedingen en een afkoelende huizenmarkt. Ondanks dat de ECB langzaam de voet van het rempedaal haalt is de stijgende kerninflatie, waarvan de piek mogelijk nog niet bereikt is, nog een zorgenkindje.

De hogere rentetarieven hebben sinds de tweede helft van 2022 eveneens een negatieve impact gehad op de waarde van bijna alle vastgoedsectoren in Nederland. Ondanks de economische onzekerheden wordt niet verwacht dat een eventuele recessie in Nederland lang zal aanhouden. Ook voor (delen van) de Nederlandse vastgoedsector zijn er weer positieve signalen waar te nemen. Lees er meer over in de Q2 2023 real estate market update van a.s.r. real estate.