20 november 2023 | 1 min.

De rol van Mobility-as-a-Service in het hedendaagse kantorenlandschap

Mobiliteit is van cruciaal belang voor de manier waarop we werken. a.s.r. real estate was zich hiervan al vroeg bewust en koos ervoor om het ASR Dutch Mobility Office Fund primair te richten op kantoren op loopafstand van een Intercity station in de G5. In dit artikel analyseren we eerst het belang van mobiliteit in de trends die bepalend zijn voor de manier waarop we werken. Vervolgens onderzoeken we hoe Mobility as a Service (MaaS)-oplossingen mogelijk waarde kunnen toevoegen aan kantoren. Vastgoedindicatoren zijn vaak positiever in kantoorgebieden met een hoog MaaS-aanbod. We sluiten af ​​met een case study van hoe het ASR Dutch Mobility Office Fund, waar mogelijk, MaaS-oplossingen toevoegt in kantoren die eigendom zijn van het Fonds, zoals in Wonderwoods, Utrecht.

Disclaimer

Dit is een publicitaire mededeling. Raadpleeg het prospectus van de genoemde fondsen voordat u een beleggingsbeslissing neemt. Bij de beslissing om in de gepromote fondsen te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote fondsen, zoals beschreven in het prospectus van het betreffende fonds. Het prospectus en nadere informatie over de duurzaamheidsaspecten van de gepromote fondsen vind u hier: https://asrrealestate.nl/beleggingen.

a.s.r. real estate is beheerder van beleggingsinstellingen en is opgenomen in het register van de AFM.

Ga naar beleggingen