20 juli 2023 | 1 min.

Themabericht WUR: Ondanks uitdagingen stijgende inkomsten landbouw

In dit artikel van de WUR wordt uiteengezet dat, ondanks de aanzienlijke uitdagingen waar landbouwers mee kampen, er een stijging waar te nemen is in het gemiddelde inkomen uit normale bedrijfsvoering over de recente jaren. Opmerkelijk is wel dat in de melkveehouderij dit inkomen, uitgedrukt als uurtarief, nog steeds onder het standaard uurloon volgens de Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) Dierhouderij ligt. Tevens wordt geïllustreerd dat grotere agrarische bedrijven aanzienlijk betere economische prestaties leveren dan kleinere bedrijven. Dit impliceert dat voornamelijk deze grotere bedrijven de mogelijkheid hebben om de sterk stijgende prijzen voor landbouwgrond te bekostigen.