20 december 2022 | 3 min.

Het hoe en waarom van een gebiedsgedreven aanpak

a.s.r. real estate levert graag haar bijdrage en inzet voor een vitaal en leefbaar buitengebied. Het is onze overtuiging dat boeren hierin een essentiële rol spelen. We merken ook dat boeren bereid zijn te ondernemen, stappen te maken als er perspectief is. Een gebiedsgedreven aanpak kan daar ondersteunend en stimulerend in zijn.

Wat verstaan wij onder een gebiedsgedreven aanpak?

De kern van een gebiedsgedreven aanpak is de creatie van zowel natuurwaarden (ecologie) als productiewaarden (economie). Daarnaast is het belangrijk om zoveel mogelijk met de natuur mee te bewegen (nature based solutions). Concreet betekent dit dat we in overleg met alle betrokkenen een model schetsen dat bestaat uit zowel ecologische als economische dragers. Dit kun je vergelijken met de principes van een landgoed waarbij verdien- en beheermodellen elkaar in evenwicht houden. Deze moderne variant van het landgoed kan o.a. bestaan uit bosbouw, waterbouw, landbouw, woningbouw, energiebouw, recreatiebouw.

Het principe van ‘cross-subsidized activities’ werkt

Het buitengebied kan oplossingen bieden voor allerlei maatschappelijke vraagstukken. De vraag is hoe je functies in het buitengebied zo kunt combineren dat het verdienvermogen voor de natuur (meer biodiversiteitsbouw en waterbouw) en de boer (landbouw, bosbouw, woningbouw, waterbouw) voldoende robuust is. Het is onze overtuiging dat de samenstelling van activiteiten per gebied verschilt en dat dit principe van ‘cross-subsidized activities’ uitstekend werkt. Meerdere functies zorgen voor meer verbondenheid met de omgeving, voor een goede en blijvende infrastructurele dooradering van het buitengebied en dus voor een vitaal buitengebied. Wij werken aan ‘best practices en principles’ waarbij we een gebied met alle betrokken partijen in transitie brengen. Zowel de boer als de natuur, de investeerders en de bewoners profiteren van een gebiedsgedreven aanpak.

Heinenoord (4)

’Holders of a stake’ werken gezamenlijk aan eindplan

Essentieel is dat alle betrokken partijen werken aan een eindplan. Een eindplan dat samenwerkt met de natuur en rekening houdt met toekomstige ontwikkelingen die zo concreet mogelijk (kwantitatief) worden onderbouwd. Alle stakeholders of liever gezegd ‘holders of a stake’ dragen bij aan het succes.

Klein beginnen loont

Een gebiedsgedreven aanpak is een proces waarbij alle ‘holders van een stake’ belangen hebben. Zorgvuldigheid, directe communicatie en een procesplan met concrete doelstellingen zijn hierbij randvoorwaarden. Alhoewel het aantrekkelijk is om een zo groot mogelijk gebied aan te pakken, hebben we geleerd dat dat niet het doel moet zijn. Succes boeken in meerdere handzame gebieden leidt uiteindelijk ook naar een groter succes.