07 oktober 2021 | 3 min.

Boeren voor de toekomst: afslaan naar duurzame landbouwsystemen op de transitierotonde

De gevolgen van klimaatverandering worden steeds duidelijker zichtbaar. De toename van het aantal hittegolven, lange perioden van droogte en hevige stortbuien zijn kenmerkende voorbeelden die we de afgelopen jaren voorbij hebben zien komen. We herinneren ons allemaal de extreme droogte in de zomer van 2018, maar ook in 2019 en 2020 was het droog. Voor de sector een enorme opgave om mee te bewegen met het veranderende klimaat. Om hier ons steentje aan bij te dragen zetten wij ons via de transitierotonde in om boeren weerbaarder te maken en mee te nemen in de transitie naar een vernieuwend en toekomstbestendig bedrijf.

Als vastgoedvermogensbeheerder voor de lange termijn willen wij ons steentje bijdragen aan het klimaatadaptiever maken en het verduurzamen van de landbouwsector. Dit doen wij door in te zetten op klimaatslimboeren. Samen met het onderzoeksbureau Nexteconomy en de Rabobank hebben we de handen ineen geslagen en werken we met het initiatief de transitierotonde aan de ontwikkeling van een landelijk loket waar boeren worden gefaciliteerd met teelttechnische én bedrijfseconomische kennis die direct in het bedrijfsplan kan worden opgenomen voor een toekomstbestendig bedrijf.

a.s.r. real estate rural is ontzettend dankbaar om hier een bijdrage aan te kunnen leveren. Naast onze inzet, kennis en ervaring kunnen we ook landbouwgrond inzetten om een substantiële bijdrage te leveren tot het schaalbaar maken van hoopvolle ideeën.

Een platform voor op maat gemaakte economische modellen

Er moet een platform komen waar boeren maatoplossingen krijgen aangereikt om hun bedrijf weerbaarder te maken. De oplossingen kunnen bestaan uit andere gewassen, teelttechnieken, marktoplossingen voor duurzaam bodembeheer en het opstellen van een toekomstbestendig businessplan. Daarnaast willen met dit initiatief boeren enthousiasmeren door kennis, ideeën en ervaringen te delen. Denk hierbij aan carbon credits, watermanagement, branding van streekproducten en recreatie in de ‘achtertuin’.

Transitierotonde

Bron: Nexteconomy

In gesprek met boeren, bestuur en bedrijven

Alhoewel we de ambitie hebben om een ‘nationale transitierotonde’ te creëren, wordt regionaal gestart in de Alblasserwaard. Voor het goed opzetten van een economisch model is inspraak en kennis nodig van boeren, bestuurders en bedrijven die hier in de toekomst hun voordeel mee kunnen doen. Nexteconomy heeft hiervoor de hulp van de agrariërs hard nodig, zodat de oplossingen in praktijk goed bruikbaar worden. We weten als direct betrokkene dat boeren open staan voor klimaatvriendelijke oplossingen, maar het verdienmodel moet dan wel kloppen. Daar hebben we de input van boeren dan ook keihard voor nodig. Nexteconomy spreekt al met enkele van onze boeren om hun ideeën bij het verdere ontwerp te betrekken.

Boeren staan open voor klimaatvriendelijke oplossingen, het verbeteren van het ecosysteem, toename van biodiversiteit en verduurzaming van de landbouw. Maar er is te weinig duidelijkheid wat er moet gebeuren.

Als het initiatief de transitierotonde je aanspreekt, laat dan een berichtje achter op landelijkvastgoed.realestate@asr.nl. We nemen direct contact me je op.

We houden je op de hoogte houden over de Transitierotonde en de uitkomsten.