a.s.r. real estate

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 uitgekomen op 67.800 euro per ha, een fractie hoger dan die in het laatste kwartaal van 2017, en iets hoger dan die over heel 2017 van 66.500 euro per ha.

Het verhandeld areaal landbouwgrond is in het Zuiden met 8% gestegen: van 9.900 ha over 2016Q2-2017Q1 tot 10.700 ha over de laatste vier kwartalen (2017Q2-2018Q1). De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is toegenomen van 2,1% tot 2,3%.


undefined

Het landsdeel Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied, Zuidwest-Brabant en het Zuidelijk Veehouderijgebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 nauwelijks gewijzigd; de prijs in deze gebieden ligt tussen de 66.000 à 68.000 euro per ha (zie figuur 10; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In Zuid-Limburg is de grondprijs in het afgelopen kwartaal gestegen tot 57.000 euro per ha.

In de laatste tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,5 in Zuid-Limburg tot 1,7 in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied.


undefined

In het Zuiden zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden over het algemeen minder groot dan in de andere landsdelen. In het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van 59.000 euro per ha in Noord-Limburg tot ongeveer 70.000 euro per ha in De Kempen en het Westelijk Peelgebied. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied liggen de prijzen tussen 60.000 euro en 70.000 euro per ha (kaart 2).

undefined