a.s.r. real estate

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met 6% gedaald: van 72.300 euro (eerste kwartaal 2019) tot 67.900 euro per hectare. Over heel 2018 ligt de gemiddelde grondprijs op 70.600 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in het Zuiden 8% gestegen: van 10.000 ha in de periode 2017Q3-2018Q2 tot 10.800 ha over de laatste vier kwartalen (2018Q3-2019Q2). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen is uitgekomen op 2,3%.

undefined

Het Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied en het Zuidelijk Veehouderijgebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 1% gedaald tot respectievelijk 75.100 euro en 69.100 euro per hectare (zie figuur 10; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In Zuidwest-Brabant en Zuid-Limburg is de grondprijs min of meer gelijk gebleven. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,4 à 1,5 omhooggegaan.

undefined

De grootste groepen van landbouwgebieden in het Zuiden zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. In het Zuidelijk Veehouderijgebied loopt de grondprijs uiteen van 62.000 euro in Noord-Limburg tot 71.000 euro per hectare in het Westelijk Peelgebied en De Kempen (kaart 2; een verschil van 15%). Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 62.000 euro in Voorne-Putten en Hoeksche Waard tot 78.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee, een verschil van 24%.

undefined