a.s.r. real estate

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 met 5% toegenomen tot 71.200 euro per hectare. Dat is 7% hoger dan de grondprijs over heel 2017 van 66.500 euro per hectare. 

undefined

Het landsdeel Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. De prijsmutatie in het tweede kwartaal van 2018 ligt tussen 0% in Zuidwest-Brabant tot een plus van 2,6% in het Zuidelijk Veehouderijgebied. In deze twee gebieden en in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied is de grondprijs in het tweede kwartaal vrijwel aan elkaar gelijk, afgerond 68.000 euro per hectare (zie figuur 9; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In Zuid-Limburg is de grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 licht gestegen (1,8%) tot 57.000 euro per hectare. In de laatste tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,4 in Zuid-Limburg tot 1,7 in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. 

undefined

In het Zuiden zijn de verschillen in agrarische grondprijzen binnen de groepen van landbouwgebieden over het algemeen minder groot dan in de andere landsdelen. Zowel in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied als het Zuidelijk Veehouderijgebied lopen de prijzen uiteen van ongeveer 60.000 tot 70.000 euro per hectare (kaart 2). 

undefined

Het verhandeld areaal landbouwgrond is in het Zuiden met 6% gedaald: van 10.600 hectare over 2016Q3-2017Q2 tot 10.000 hectare over de laatste vier kwartalen (2017Q3-2018Q2). De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is afgenomen van 2,2% tot 2,1%.