a.s.r. real estate

Zuid Nederland

In het Zuiden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2018 uitgekomen op 70.500 euro per hectare, vrijwel gelijk aan de prijs in het tweede kwartaal. De prijs in het derde kwartaal ligt 6% boven de grondprijs over heel 2017 van 66.500 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond is in het Zuiden met 8% gedaald: van 10.600 hectare over 2016Q4-2017Q3 tot 9.700 hectare over de laatste vier kwartalen (2017Q4-2018Q3). De relatieve grondmobiliteit - de verhouding tussen de verhandelde landbouwgrond en het totaal areaal landbouwgrond – is afgenomen van 2,2% tot 2,1%.

undefined

Het landsdeel Zuiden kent vier groepen van landbouwgebieden. In het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2018 met 6% gestegen tot 71.700 euro per hectare (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Zuidelijk Veehouderijgebied is de gemiddelde grondprijs in het derde kwartaal licht (1,5%) omhooggegaan tot 68.700 euro per hectare. In Zuidwest-Brabant daalde de grondprijs (5%), terwijl die in Zuid-Limburg sterk steeg (13%). In beide gebieden ligt de gemiddelde prijs nu op circa 65.000 euro per hectare. Over de laatste tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,4 in Zuidwest-Brabant tot 1,7 in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied.

undefined

 

De grootste gebieden in het Zuiden zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. In het Zuidelijk Veehouderijgebied loopt de grondprijs uiteen van 61.000 euro in Noord-Limburg tot 70.000 euro per hectare in het Westelijk Peelgebied en De Kempen (kaart 2; een verschil van 15%). Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 61.000 euro in Voorne-Putten en de Hoeksche Waard tot 73.000 euro per hectare op Walcheren en Zuid-Beveland en in de Noordwesthoek, een verschil van 20%.

undefined