a.s.r. real estate

Zuid Nederland

In Zuid Nederland daalde de gemiddelde agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2020 met bijna 3%: van 71.900 euro (tweede kwartaal 2020) tot 70.000 euro per hectare. Over heel 2019 lag de gemiddelde grondprijs op 71.100 euro per hectare. Het verhandeld areaal landbouwgrond in Zuid Nederland daalde met 16%: van 11.100 ha in de periode 2018Q4-2019Q3 naar 9.300 ha over de laatste vier kwartalen (2019Q4-2020Q3). De relatieve grondmobiliteit over de laatste vier kwartalen is uitgekomen op 1,9%, tegen 2,3% in dezelfde periode het jaar daarvoor.

undefined

Zuid Nederland kent vier groepen van landbouwgebieden. In alle vier de gebieden is de agrarische grondprijs in het derde kwartaal van 2020 nauwelijks veranderd (rond plus of min 1%). In Zuidwest-Brabant steeg de prijs tot 77.900 euro per hectare (zie figuur 10; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de drie andere gebieden daalde de agrarische grondprijs licht: in het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied tot 72.700 euro, in het Zuidelijk Veehouderijgebied tot 70.400 euro en in Zuid-Limburg tot 69.200 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,5 omhooggegaan.undefined

De grootste groepen van landbouwgebieden in Zuid Nederland zijn het Zuidelijk Veehouderijgebied en het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied. Binnen het Zuidwestelijk Akkerbouwgebied variëren de grondprijzen van 65.000 euro in Voorne-Putten en Hoeksche Waard tot bijna 81.000 euro per hectare op Goeree-Overflakkee (kaart 2), een verschil van 24%. In het Zuidelijk Veehouderijgebied loopt de grondprijs uiteen van 64.000 euro in Noord-Limburg tot rond de 73.000 euro per hectare in het Westelijk Peelgebied, Midden-Noord-Brabant en De Kempen (een verschil van 15%).

undefined