a.s.r. real estate

Oost Nederland

In Oost Nederland steeg de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal met bijna 4%: van 62.000 euro (derde kwartaal) tot 64.300 euro per ha. Over het gehele jaar 2020 is de gemiddelde grondprijs in Oost uitgekomen op 63.700 euro per ha, vrijwel gelijk aan de prijs in 2019 (63.400 euro per ha).
Het verhandeld areaal landbouwgrond nam in Oost Nederland met ruim 2% toe: van 9.000 ha in 2019 tot 9.200 ha in 2020. De relatieve grondmobiliteit is gestegen van 1,6% tot 1,7%.

undefined

Oost Nederland bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. De prijzen zijn weergegeven in het voortschrijdend gemiddelde van de agrarische grondprijs over vier kwartalen (figuur 8). In twee van de vier gebieden is deze prijs in het vierde kwartaal van 2020 ongeveer gelijk gebleven. In het Oostelijk Veehouderijgebied is de grondprijs uitgekomen op 60.000 euro en in het Centraal Veehouderijgebied op 67.100 euro per ha. In het Rivierengebied daalde de grondprijs met 3% tot 69.800 euro, en in de IJsselmeerpolders steeg die met 3% tot 80.100 euro per ha. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,2 à 1,4 omhooggegaan.

undefined

In Oost Nederland zijn er in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 53.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 68.000 euro per hectare in Twente, een verschil van 28% (kaart 2). Binnen het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders is de marge vergelijkbaar (respectievelijk 30% en 33%). De kloof is het Rivierengebied met 43% nog wat groter.

undefined