a.s.r. real estate

Oost Nederland

In het Oosten is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met bijna 4% gestegen: van 64.000 euro (vierde kwartaal 2019) tot 66.300 euro per hectare. Over het gehele jaar 2019 is de gemiddelde grondprijs in het Oosten uitgekomen op 63.400 euro per hectare.

In het Oosten is in de afgelopen vier kwartalen (2019Q2-2020Q1) 8.800 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 1.000 ha (10%) in vergelijking met een jaar eerder (2018Q2-2019Q1). De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 1,8% tot 1,7%.

 undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In de IJsselmeerpolders is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 10% gestegen tot 90.100 euro per hectare (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het voorlaatste kwartaal daalde de prijs nog met 5%. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied zijn de grondprijzen in het eerste kwartaal van 2020 met respectievelijk 61.800 euro en 65.200 euro per hectare vrijwel gelijk aan die in het voorgaande kwartaal. In het Rivierengebied nam de grondprijs in het eerste kwartaal van 2020 met 3% toe tot 69.200 euro per hectare. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,4 omhooggegaan.

undefined

In het Oosten zijn in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 54.000 à 56.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe en Noordoost-Overijssel tot 67.000 euro per hectare in Twente, een verschil van bijna een kwart (kaart 2). Binnen het Centraal Veehouderijgebied is de marge 30%. De kloof is in de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied nog wat groter (respectievelijk 54% en 41%).

undefined