a.s.r. real estate

Oost Nederland

De bijzonder sterke toename van de gemiddelde grondprijs in het Oosten – van 60.000 euro per ha in het tweede kwartaal tot 74.200 euro in het derde kwartaal van 2017 – heeft alles te maken met de in het landelijk overzicht vermelde transacties in de IJsselmeerpolders. In de afgelopen vier kwartalen is in het Oosten 10.400 ha grond verhandeld. Dat is 300 ha (3%) meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is nauwelijks gewijzigd en komt uit op 1,9%.

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied ligt de agrarische grondprijs al zo’n twee jaar vrij vast op een niveau van 56.000 à 58.000 euro per ha (zie figuur 6; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Rivierengebied kruipt de agrarische grondprijs heel voorzichtig op tot ruim boven de 60.000 euro (63.000 euro per ha in het laatste kwartaal). In de IJsselmeerpolders is de grondprijs in het afgelopen kwartaal met bijna 10% gestegen door vrij grote bouwlandtransacties met een prijs ruim boven de 100.000 euro per ha. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In de periode 2006-2017 loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,6 in het Centraal Veehouderijgebied tot 2,0 in het Oostelijk Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders.

undefined

In het Oosten zijn in drie van de vier groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 47.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 65.000 euro per ha in Twente, een verschil van 38% (kaart 2). Dat is vrijwel gelijk aan de prijsverschillen binnen het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders (beide 40%). In het Rivierengebied blijft het verschil beperkt tot 19%.

undefined