a.s.r. real estate

Oost Nederland

In het Oosten is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met 4% gedaald: van 63.400 euro (eerste kwartaal 2019) tot 61.100 euro per hectare. Over het gehele jaar 2018 komt de grondprijs in het Oosten uit op 61.700 euro per hectare. In het Oosten is in de afgelopen vier kwartalen (2018Q3-2019Q2) 8.900 ha landbouwgrond verhandeld, een afname van 2.400 ha (21%) in vergelijking met een jaar eerder (2017Q3-2018Q2). De relatieve grondmobiliteit is gezakt van 2,1% tot 1,7%.

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In het Centraal Veehouderijgebied en de IJsselmeerpolders is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 met ruim 2% gestegen tot respectievelijk 62.300 euro en 88.100 euro per hectare (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Oostelijk Veehouderijgebied en het Rivierengebied is de grondprijs in het tweede kwartaal van 2019 uitgekomen op respectievelijk 59.800 euro en 65.400 euro per hectare, vrijwel gelijk aan het voorgaande kwartaal. In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de vier groepen van landbouwgebieden met een factor 1,2 à 1,4 omhooggegaan.

undefined

In het Oosten zijn in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 53.000 à 54.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe en Noordoost-Overijssel tot 65.000 euro per hectare in Twente, een verschil van 23% (kaart 2). Een dergelijke marge komt ook voor binnen het Centraal Veehouderijgebied. De kloof is in de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied nog wat groter (respectievelijk 55% en 38%).

undefined