a.s.r. real estate

Oost Nederland

In het Oosten ligt de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 met 65.200 euro per hectare ruim (8%) boven het niveau van de eerste drie kwartalen van 2018. Over het gehele jaar 2018 komt de grondprijs in het Oosten uit op 61.700 euro per hectare.
In het Oosten is in 2018 10.300 hectare landbouwgrond verhandeld, vrijwel evenveel als in 2017. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is de afgelopen drie jaren constant op 1,9%.

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In drie van de vier van deze gebieden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het vierde kwartaal van 2018 niet of nauwelijks veranderd. In het Oostelijk Veehouderijgebied ligt de prijs op 58.200 euro per hectare, in het Centraal Veehouderijgebied op 60.000 euro en in het Rivierengebied op 62.000 euro per hectare (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de IJsselmeerpolders is de grondprijs in het vierde kwartaal vrij sterk gestegen, met 10% tot 88.200 euro per hectare. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In de afgelopen tien jaar is de gemiddelde grondprijs in de IJsselmeerpolders met een factor 1,6 omhooggegaan; in de andere drie groepen van landbouwgebieden met een factor 1,3 à 1,4.

undefined

In het Oosten zijn in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 51.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 64.000 euro per hectare in Twente, een verschil van 27% (kaart 2). Een dergelijke marge komt ook voor binnen het Centraal Veehouderijgebied. De kloof is in de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied nog wat groter (respectievelijk 50% en 48%).

undefined