a.s.r. real estate

Oost Nederland

In het Oosten is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 niet veranderd. De grondprijs komt in dit kwartaal met 59.700 euro per hectare overeen met het gemiddelde prijspeil in 2017, althans als het bijzondere derde kwartaal niet wordt meegenomen. 

undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In drie van de vier van deze gebieden is de gemiddelde agrarische grondprijs in het tweede kwartaal van 2018 nauwelijks veranderd. In het Oostelijk Veehouderijgebied ligt de prijs op 57.800 euro per hectare, in het Centraal Veehouderijgebied op 60.700 euro en in het Rivierengebied op 61.800 euro per hectare (zie figuur 7; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In de IJsselmeerpolders is de grondprijs in het afgelopen kwartaal gestegen opnieuw gestegen, met 5% tot 83.200 euro per hectare. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording). In de afgelopen tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,3 in het Rivierengebied tot 1,8 in de IJsselmeerpolders. 

undefined

In het Oosten zijn in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 50.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 64.000 euro per hectare in Twente, een verschil van bijna 30% (kaart 2). Een dergelijke marge komt ook voor binnen het Centraal Veehouderijgebied. De kloof is in de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied nog wat groter (respectievelijk 46% en 48%). 

undefined

In de laatste vier kwartalen (2017Q3-2018Q2) is in het Oosten 11.300 hectare grond verhandeld. In vergelijking met het jaar daarvoor (2016Q3-2017Q2) is de mobiliteit met 1.500 hectare (15%) toegenomen. De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – is gestegen van 1,8% tot 2,1%.