a.s.r. real estate

Oost Nederland

In het Oosten is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 gelijk aan die in het voorgaande kwartaal: 59.900 euro per ha. Dat komt overeen met het gemiddelde prijspeil in 2017, althans als het bijzondere derde kwartaal niet wordt meegenomen.

In de laatste vier kwartalen (2017Q2-2018Q1) is in het Oosten 10.600 ha grond verhandeld, evenveel als het jaar daarvoor (2016Q2-2017Q1). De relatieve grondmobiliteit – het verhandeld areaal afgezet tegen het totaal areaal landbouwgrond – beloopt in het afgelopen jaar 2,0%.


undefined

Het Oosten bestaat uit vier groepen van landbouwgebieden. In het Oostelijk Veehouderijgebied en het Centraal Veehouderijgebied is de gemiddelde agrarische grondprijs in het eerste kwartaal van 2018 vrijwel niet veranderd; en komt uit op respectievelijk 58.000 en 61.000 euro per ha (zie figuur 8; de prijzen zijn weergegeven als een voortschrijdend gemiddelde over vier kwartalen). In het Rivierengebied is de agrarische grondprijs licht gedaald tot 63.000 per ha, en in de IJsselmeerpolders is de grondprijs in het afgelopen kwartaal gestegen tot 79.000 euro per ha. De prijsschommelingen in dit gebied zijn mede het gevolg van de samenstelling ervan (bestaande uit de landbouwgebieden Noordoostpolder, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, en Wieringen en Wieringermeer) en het beperkte aantal waarnemingen (zie ook Verantwoording).

In de afgelopen tien jaar loopt de prijsstijging uiteen van een factor 1,4 in het Rivierengebied tot 1,8 in de IJsselmeerpolders.


undefined

In het Oosten zijn in alle vier de groepen van landbouwgebieden behoorlijke verschillen in de gemiddelde agrarische grondprijs. Zo loopt de prijs in het Oostelijk Veehouderijgebied uiteen van 48.000 euro in het Zuidelijk Zandgebied in Drenthe tot 64.000 euro per ha in Twente, een verschil van 34% (kaart 2). Dat is in de orde van grootte van de prijsverschillen binnen het Centraal Veehouderijgebied, de IJsselmeerpolders en het Rivierengebied (respectievelijk 35%, 44% en 46%).

undefined