a.s.r. real estate

Inkomenseis huurwoningen

Voor welk bedrag kunt u een woning huren? Onze stelregel is dat uw bruto maandinkomen minimaal 4 keer de gevraagde maandhuur bedraagt. Bij uw inschrijving wordt uw inkomen hierop getoetst. Heeft u een eigen woning verkocht of een bedrag gespaard? Dan telt dit voor ca. 5% mee bij de toetsing van uw inkomen. Voor pensioengerechtigden is dit 7,5%.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u te voldoen aan de inkomensnormen die op uw situatie van toepassing is. 

Doelgroep

Minimale inkomenseis*

Gepensioneerden

Ca. 3 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement < € 1000,--

Ca. 4,00 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement > € 1000,-- tot € 1250,--

Ca. 3,75 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement > € 1250,-

Ca. 3,50 x de maandhuur = bruto maandinkomen

 

2e inkomen telt voor 100% mee

Maandhuur = kale huur woning (+ huur parkeerplaats indien verplicht)

Eigen vermogen 
Om wellicht beter aan de inkomensnormen te voldoen, is het toegestaan om 5% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomsten te tellen. Wel ontvangen wij graag de bewijsstukken inzake uw eigen vermogen en vragen wij een waarborgsom.

Zelfstandig ondernemer
Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u aan te tonen dat uw jaarinkomen vanuit bedrijf in de afgelopen 3 jaar voldoet aan de genoemde inkomenseisen. Daarnaast vragen wij een waarborgsom of bankgarantie.

U heeft geen vaste aanstelling
Neem contact op met de beheerder in uw regio om uw persoonlijke situatie te bespreken.