a.s.r. real estate

Inkomenseis huurwoningen

Voor welk bedrag kunt u een woning huren? Onze stelregel is dat uw bruto maandinkomen minimaal 4 keer de gevraagde maandhuur bedraagt. Bij uw inschrijving wordt uw inkomen hierop getoetst. Heeft u een eigen woning verkocht of een bedrag gespaard? Dan telt dit voor ca. 5% mee bij de toetsing van uw inkomen. Voor pensioengerechtigden is dit 7,5%.

Om in aanmerking te komen voor een huurwoning, dient u te voldoen aan de inkomensnormen die op uw situatie van toepassing is. 

Doelgroep

Minimale inkomenseis*

Gepensioneerden

Ca. 3 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement < € 1000,--

Ca. 4,00 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement > € 1000,-- tot € 1250,--

Ca. 3,75 x de maandhuur = bruto maandinkomen

Kandidaten voor appartement > € 1250,-

Ca. 3,50 x de maandhuur = bruto maandinkomen

 

2e inkomen telt voor 100% mee

Maandhuur = kale huur woning (+ huur parkeerplaats indien verplicht)

Eigen vermogen 
Om wellicht beter aan de inkomensnormen te voldoen, is het toegestaan om 5% van uw eigen vermogen bij uw bruto jaarinkomsten te tellen. Wel ontvangen wij graag de bewijsstukken inzake uw eigen vermogen en vragen wij een waarborgsom.

Zelfstandig ondernemer
Indien u zelfstandig ondernemer bent, dient u aan te tonen dat uw jaarinkomen vanuit bedrijf in de afgelopen 3 jaar voldoet aan de genoemde inkomenseisen. Daarnaast vragen wij een waarborgsom of bankgarantie.

U heeft geen vaste aanstelling
Neem contact op met de beheerder in uw regio om uw persoonlijke situatie te bespreken.

Aanbod huurwoningen

Aanbod huurwoningen

Bekijk een selectie uit ons aanbod van huurwoningen.

Veelgestelde vragen

U vindt hier het antwoord op de meest voorkomende vragen over het huren bij a.s.r. real estate en het aanbod van zonnepanelen